گزارش تصویری
آخرین تصاویر از اردوگاه گروهک تروریستی "پ ک ک"

 

هر از گاهی،گزارش هایی از اعماق تشکیلات های گروهک های تررویستی منتشر می شود که این سوال را در ذهن ایجاد می کند که یک رسانه چگونه توانسته با ایجاد ارتباط یا آنها چنین تصاویری را به دست بیاورد.

به گزارش موسسه راهبردی دیده بان، در حالی که گروهک های تروریستی ای همچون "پ ک ک" در معادلات خشک تشکیلاتی و فرقه گرایی صرف به سر می برند، رسانه های منطقه ای سعی دارند با نمایشی بزک شده از زندگی تروریستی، فضای وارونه را در تبلیغ آنها به نمایش بگذارند.

تقسیم بندی گروهک های تروریستی به تروریست خوب و تروریست بد، سیاستی است که از سوی غربی ها همواره به سایر کشورها تحمیل شده است و همین امر بدانجا می رسد که برخی گروهک ها و اقداماتشان که در راستای منافع غربی ها و در پازل بازی آنها است،مناسب ارزیابی و اقدامات برخی از این گروه ها مذموم و باید مورد هجمه قرار بگیرد.

از سوی دیگر هر از گاهی،گزارش هایی از اعماق تشکیلات های گروهک های تررویستی منتشر می شود که این سوال را در ذهن ایجاد می کند که یک رسانه چگونه توانسته با ایجاد ارتباط یا آنها چنین تصاویری را به دست بیاورد.

تصاویر زیر بخشی از تصاویری است که توسط رسانه های فارسی زبان منطقه ای از گروهک تروریستی پ ک گ منتشر شده است:

 
انتهای متن/

دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 11:37

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید