اسدالله اسدی با پیگیری‌های دیپلماتیک ایران پس از پنج سال حبس غیرقانونی در بلژیک، به کشورمان بازگشت. در این میان، شبکه ایران اینترنشنال در کنار سازمان تروریستی منافقین، پیگیری زیادی برای ادامه حبس اسدی و فشار بر ایران داشت اما پس از بازگشت او به کشور، به انتقاد تند از دولت‌های اروپایی روی آورد

منتشرشده در سیاسی اقتصادی

منابع مطلع از آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک خبر دادند

منتشرشده در سیاسی اقتصادی