رئیس ستاد امنیت انتخابات جزئیات ۵ توطئه دشمنان برای به چالش کشیدن امنیت انتخابات را تشریح کرد و از تذکر جدی وزارت امورخارجه به کشورهای محل اخذ رای برای تامین امنیت رای دهندگان خبر داد.

منتشرشده در سیاست

دوسال گذشته، بیش از ۵ میلیون تماس از طریق ۱۱۳ به صورت سامانه‌ای و ۵۰۰ هزار تماس، مکالمه و پیام صوتی مردمی را کارشناسان وزارت اطلاعات پاسخ داده اند.

منتشرشده در سرتیتر خبرها

رمز نگاری هنر و علم درهم پیچیدن اطلاعات است تا پیغامی خاص سری بماند.هرچه رمزنگاری بهتر باشد، اسرار بهتر حفظ می شوند.

منتشرشده در تروریسم