روایتی از مبارزات دهه ۶۰ سپاه و کمیته های انقلاب با منافقین را آقای مسعود حمیدی از مبارزین انقلاب توضیح می دهد که اکثریت نیروهای منافقین به دلیل نبود پشتوانه های اعتقادی چگونه به سرعت تسلیم نیروهای انقلابی می شدند.

منتشرشده در منافقین