ویژه‌نامه‌ها

پامپیو رئیس سیا شد
سازمان جاسوسی آمریکا رئیس خودش را شناخت

سازمان سیا از جمله سازمان های جاسوسی در دنیا است که خودش نیز به این امر اعتراف کرده است.

کتاب شناسی و نفوذ
دیپلمات‌هایی با نشان حزب کمونیست

جالب اینکه پدیده فرار نیروهای اطلاعاتی از بلوکی به بلوک دیگر بسیار شایع بود.

حواشی دولت جدید آمریکا
بازجویی از مشاور امنیت‌ملی ترامپ

مأموران ضد جاسوسی آمریکا از مایکل فلین به اتهام ارتباط با روسیه بازجویی کردند.

کتاب‌شناسی و نفوذ
جاسوسی توسط دوستان ظاهر فریب

قضیه گزنکو نشان داد که انگلستان تا چه حد از نیات دوستان ظاهری خود غافل مانده بود.

کتاب‌شناسی و نفوذ
سازمان‌های مردم‌نهاد و امنیت

بخش سوم به عنوان مثال شامل گروه‌های محلی و سازمان‌های غیردولتی است، بدین ترتیب حکومت‌داری از حالت یک جانبه خارج شده و ماهیتی «دورگه» می‌یابد.

کتاب‌شناسی و نفوذ
امنیت؛ به زبانی ساده

محققان و دست‌اندرکاران امور تا همین اواخر بر این باور بودند که اداره مقوله امنیت در آینده‌ای قابل پیش‌بینی نیازمند هیچ‌گونه تغییر بنیادینی نیست.

کتابشناسی و نفوذ
نقش عامل انسانی در نفوذ

آنتونی ونی، رییس تحقیقات ضداطلاعات و خدمات کاربردی در دفتر فرماندهی آمریکا، به نیاز فوری نیروهای صحنه به ابزارهایی جهت ارزیابی منابع انسانی تاکید می‌کند.

گزارش ویژه دیده بان
جزئیات سی و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

در روزهای پایانی این نشست موضوعاتی همچون انتخاب اعضای کميته مشورتی شورای حقوقبشر،انتصاب منصب داران روند ويژه و تصويب گزارش اجلاس صورت می پذیرد.

کتابشناسی و نفوذ
جاسوس بازی آمریکا و روسیه

افرادی که به آمریکا وارد شده و تبعه‌ی این کشور شده‌اندبه جهت وفاداری به برخی گروه‌ها در کشور محل تولد خود اطلاعاتی را به طور غیرآگاهانه در اختیار رژیم‌های کمونیستی قرار می‌دهند.

کتابشناسی و آمریکا
خرابکاری صنعتی و مدیریت بحران

در سال 1979 یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای آمریکا دچار سانحه شد و هسته یکی از راکتورهای نیروگاه ذوب شد.