معاون قوه قضائیه: «حمید نوری» گروگان است نه زندانی

منتشرشده در حقوق بشر

دادگاه اصلی تجدیدنظر رسیدگی به پرونده «حمید نوری» ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ (چهارشنبه ۲۱ دی) آغاز خواهد شد

منتشرشده در منافقین