ارتش پوشالی قلدر پهلوی

ارتش پنج دقیقه ای رضا خان

«در یکی از روزهایی که شاه (رضاشاه) از ارتش سان دیده بود و نظم صفوف دوره بزم این ارتش نمایشی او را چنان به وجد آورده بود از آن شخص که گویا نامش «ژنرال ریگان»، (یکی از مستشاران نظامی فرانسوی ارتش) بود پرسیده بود به عقیده شما این ارتش در صورتی که با ارتش مهاجمی مثلا روسیه شوروی به جنگ بیفتد، قدرت جنگی آن را چگونه به حساب می آورید؟ آن مرد گفته بود: «فقط پنج دقیقه می تواند مقاومت نماید!» شاه از این حرف بسیار ناراحت شده به او بی اعتنایی کرده، بعد هم به خدمت نظامی اش خاتمه داد.»

 

 

 

 

 

 

منبع:«تحولات نیم‌قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری» جلد اول صفحه ۳۲۸
انتهای متن/

دوشنبه, 22 شهریور 1400 ساعت 14:06

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید