دوشنبه, 10 مرداد 1401 ساعت 11:06

نقض مکرر حقوق اولیه حمید نوری

اقدام عجیب دادگاه سوئد؛ حمید نوری هنوز متن رأی صادر شده علیه خود را نخوانده است

منتشرشده در منافقین