چهارشنبه, 05 مرداد 1401 ساعت 08:49

مرصاد کمین‌گاه منافقین کوردل

ان ربک لبالمرصاد؛ خداوند کمینگاهی برای به دام انداختن منافقان قرار داد؛ عملیات مرصاد جلوه‌هایی از این وعده خداوند که در سوره مبارکه فجر بدان اشاره شده است را نمایان کرد

منتشرشده در منافقین

دولت آمریکا حزب «ملی مسلم لیگ» پاکستان را به فهرست سازمانهای تروریستی خود افزود و اعلام کرد که به زودی اشخاص و نهادهای بیشتری به این فهرست افزوده خواهند شد.

منتشرشده در تروریسم