نقش منافقین در مشکلات اقتصادی و صنفی

محتوای تحریک کننده، القای ناامیدی در رابطه با نتیجه مطالبات صنفی، تشویق به انتقاد و شعارهای ضد حاکمیت، تشویق و ترغیب برای حضور در اعتراضات میدانی از جمله خطوط نفاق است که در گروه ها و کانالهای مربوط به مطالبات صنفی مشاغل، پیگیری می شود.

منافقین در گروه های صنفی و مشاغل چه می کنند؟

به گزارش مؤسسه راهبردی دیده بان، گروهک منافقین با ورود به گروه ها و کانال های صنفی و مشاغل گوناگون در ایران قصد انحراف مطالبات و خواسته ها و تبدیل آنها به آشوب و درگیری را دارد.

بر پایه این خبر عناصر نفاق در شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام، واتساپ یا حتی اینستاگرام در صفحات مربوط به مشاغل گوناگون نفوذ کرده اند و سعی دارند تا مطالبات صنفی و به حق مشاغل گوناگون در کشور را به صحنه آشوب و اغتشاش تبدیل کنند.

گروه هایی مثل کامیونداران، کادر درمان، فرهنگیان و ... گروه های هدف عناصر نفاق را تشکیل می دهند و عناصر نفاق با پوشش وارد این گروه ها شده و در برخی از آنها در جایگاه ادمین گروه قرار گرفته اند.

محتوای تحریک کننده، القای ناامیدی در رابطه با نتیجه مطالبات صنفی، تشویق به انتقاد و شعارهای ضد حاکمیت، تشویق و ترغیب برای حضور در اعتراضات میدانی از جمله خطوط نفاق است که در گروه ها و کانالهای مربوط به مطالبات صنفی مشاغل، پیگیری می شود.

البته در موارد قابل توجهی، عدم همراهی اعضای گروه با تحریک و تهییج عناصر پوششی نفاق، باعث شده تا اهداف منافقین محقق نشود و حتی در برخی موارد با تدبیر اعضا، این عناصر مشکوک از جایگاه ادمین گروه اخراج شده اند.

عناصر نفاق با بررسی محتوای منتشر شده از سوی هر کدام از حاضرین در گروه ها سعی در ارتباط گیری های انفرادی با افراد و هدایت آنها برای اقدامات میدانی را نیز دارند.

مطالبات بر حق مشاغل که عموماً در زمینه های اقتصادی شکل می گیرند با حضور و اقدامات منافقین به صحنه اعتراضات امنیتی تبدیل شده و مهمترین آسیب آن انحراف خواسته ها و مطالبات و در نهایت به نتیجه نرسیدن آنهاست.

به نتیجه نرسیدن مطالبات یکی از مهمترین اهداف منافقین از ورود به گروه های صنفی و مشاغل در شبکه های اجتماعی است، زیرا با عدم حصول نتیجه اولاً مطالبات طولانی تر شده و ثانیاً با تبدیل به اعتراض، فرصت را برای سوءاستفاده منافقین فراهم می کند.

 

 

 

 

 
انتهای متن/

چهارشنبه, 12 آبان 1400 ساعت 19:33

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید