گروگان، روایت اول
دولت سوئد با همکاری منافقین حمید نوری را به گروگان گرفت

رسانه

فیلم گروگانگیری حمید نوری توسط دولت سوئد با همکاری منافقین موسسه راهبردی دیده بانانتهای متن/

جمعه, 24 تیر 1401 ساعت 19:30

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید