ورود رسمی تروریست ها به اروپا
منافقین و لیست مورد نیاز وزارت خارجه آلبانی

لازم به نظر می رسد تا وزارت خارجه در اسرع وقت این اسامی را به سفارت آلبانی در تهران و نماینده وزارت خارجه آلبانی در داخل این کشور تحویل دهد.

به گزارش دیده بان، اعضای گروهک تروریستی منافقین تا چند روز دیگر خاک عراق را ترک می کنند، اما در این بین عناصری از این گروهک با پاسپورت های جعلی فرار کرده اند، که خطرات گسترده ای را برای اروپایی ها می توانند به ارمغان بیاورند و بی توجهی پلیس عراق به این مسئله بسیار قابل تامل است.

اسامی زیر به عناصری از منافقین اشاره دارد که در آخرین مراحل انتقال ایشان با پاسپورت جعلی و یا با وجود قید شدن نام ایشان در لیست پلیس بین الملل از عراق گریخته اند.

1. مرتضی قائمی (با نام جعلی علی محمد رنج اورنجی یا اورنگی)

2. محسن(صمد) سیاهکلاه (با نام جعلی حسین گلچیان یا گلشیان)

3. عذرا علوی طالقانی (با نام جعلی سوسن کلالی)

4. ناهید ستار العیوب(با نام مستعار ستاری)

5. آذر کریمپور (با نام جعلی مهناز ابویی)

6. لاله نقره ساز ( با نام جعلی نرگس رخشانی)

7. رسول مهدلو ترکمان(با نام جعلی فرید شفایی)

8. نرگس شفیعی (با نام جعلی نسرین شالیوری)

9. انسیه گلشاهی ( با نام جعلی گل محمدی)

10. زهرا شیرزاد( با نام مستعار کوثرنگهدار خورشیدفر)

11. فاطمه همافر(با نام جعلی پاسپورتی مریم راتبی)

12. علیرضا معدنچی (با نام جعلی بیژن هادی زاده)

13. 21. مجتبی ذاکری (با نام جعلی بهمن اسماعیلی)

14. زهرا مازوچیان (با نام جعلی مینا شریف پور)

15. معصومه گوهریان( با نام جعلی لوییز رجائیان) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

16. زهره بنی جمالی( با نام جعلی فخری المدیهی) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

17. مینا نصیر اوغلی خیابانی( بانام جعلی مینا نصیری)

18. محمود قجر عضدانو(با نام جعلی محمود قجرزاده) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

19. زهرا زارع پور از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

20. زهره حسنی پور از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

21. جمشید آخوند زاده( با نام مستعار جمشید یگانه)

22. حسین شادلو از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

23. سیمین ملا زاده (با نام جعلی مهین توکلی (از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

24. نجمه برومند جاهد اول (با نام جعلی فاطمه میرزایی)

25. سپیده ابراهیمی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

26. فاطمه میر سیدی عنبرانی (بی بی فاطمه قائمی میرسیدی)

27. سید علی تقوی زاده (با نام جعلی سعید مشتری)

28. مهناز گرامی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

29. فروزان سعید پور از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

30. مهین لطیف از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

31. فرزانه پوراقبال (با نام جعلی فرناز اقبالی)

32. نرگس یعقوبیان(با نام جعلی مریم نرگس میر یعقوبیان) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

33. اشرف ابریشم چی (با نام جعلی اشرف تهرانی دختر مریم قجر)

34. صدیقه حسینی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

35. حسین داعی السلام (با نام جعلی علی بهاری جوان) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

36. ماندانا بیدرنگ از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

37. مهری حاجی نژاد از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

38. فاطمه داعی السلام (با نام جعلی ژاله جنت پور) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

39. مژگان پارسایی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

40. عباس میناچی (با نام جعلی حسین مقدم) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

41. مهدی برایی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

42. حکیمه سعادت نژاد از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت درعملیات کشتار مردم عراق

43. زهرا گرابیان (با نام جعلی سارا گرامی) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

44. شیرین ادبی (با نام جعلی مینا محمدی )

45. مهدی بدریفر(با نام جعلی مهدی جیلانی) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

46. شهیلا حسین تاش(با نام جعلی نسرین قاسمی ) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

47. نفیسه بادامچی(با نام جعلی ناهید بهرامی)

48. مهدی قربان پور مقدم(با نام جعلی علیرضا) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

49. حسین فرصت (با نام جعلی یحیی کمالی)

50. محبوب صباحتی (با نام جعلی محمود صباحی) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

51. مسعود امیر پناهی از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

52. حمید آراسته از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

53. عبدالوهاب فرجی نژاد ( با نام جعلی سید علی مستشاری) از سرکردگان فرقه و تحت تعقیب و دارای پرونده خیانت و شرکت در عملیات کشتار مردم عراق

54. اکبرشکرزاده باروق ازسرکردگان فرقه وتحت تعقیب دارای پرونده خیانت و شرکت درعملیات کشتار مردم عراق

 

گفتنی است که لازم به نظر می رسد تا وزارت خارجه در اسرع وقت این اسامی را به سفارت آلبانی در تهران و نماینده وزارت خارجه آلبانی در داخل این کشور تحویل دهد.
انتهای متن/

یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 11:03

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید