عضو کمیسیون قضایی مجلس افشا کرد
افشای منابع درآمدی گروهک منافقین در کشورهای حوزه اسکاندیناوی

طی سفری که به یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی داشتیم در میان دیدارهایی این سفر منابعی به ما خبر دادند که صاحب امتیاز تعدادی از فاحشه خانه های آنجا اعضای منافقین و مدیران آنها هستند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طی گفتگویی با دیده بان اذعان کرد:سازمان منافقین به لحاظ خباثتی که با جمهوری اسلامی داشته است و در عین حال سردرگمی ای که خارج از ایران برای عناصرش ایجاد کرده است،همواره اقدامات قابل تاملی را سازماندهی کرده است.

وی افزود:منافقینی که یک روز هم پیمان صدام بودند و روزی ارتباطشان با گروهک تروریستی دیگر خودنمایی می کرد،کارشان به جایی رسیده است که برای کسب منابع مالی رو به سوی کارهای توأم با فحشا و فساد آورده اند که منجر به ایجاد فاحشه خانه ،خودفروشی و قمارخانه هایی شده است.

 

ابوترابی-مجلس-2

 

ابوترابی تاکید کرد:البته این ویژگی همه تروریست هاست و اغلب گروه های تروریستی در این زمینه ها فعالیت های چشمگیری دارند.این گروهک تروریستی هم مانند سایر گروهک های تروریستی این ویژگی را دارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت:طی سفری که به یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی داشتیم در میان دیدارهایی این سفر منابعی به ما خبر دادند که صاحب امتیاز تعدادی از فاحشه خانه های آنجا اعضای منافقین و مدیران آنها هستند که البته مردم آنجا نیز به این مسئله صحه گذاشتند و البته بدبختی این گروهک هست که به همچنین مسیری رفته اند.
انتهای متن/

شنبه, 03 بهمن 1394 ساعت 09:52

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید