عضو کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در گفتگو بادیده بان:
جزئیات ماموریت آخرین نیروهایی اعزامی منافقین به اروپا

گمانه زنی مبنی بر این است که اقدام هدفدار منافقین در خروج این افراد از عراق در پی برنامه ریزی بلند مدت ایشان جهت ایجاد و اقدامات رسانه ای جدید است.

به گزارش موسسه راهبردی دیده بان، یکی از اهرم های مظلوم نمایی منافقین برای بازی با نهادها و عناصر کشورهای غربی،مسئله حضور باقی مانده های سازمان درعراق است.

این مظلوم نمایی در حالی شکل میگیرد که اقدامات فراوانی از حذف فیزیکی افراد معترض در کمپ منافقین،دیده شده است .

با این وجود منافقین همواره نیروهایی را از کمپ لیبرتی در عراق خارج می کنند که بتوانند در کشورهای مقصد،بهره کافی را از ایشان در راستای اهداف سازمان ببرند.

گفتنی است، در آخرین اقدام سازمان برای خارج کردن نیرو از کمپ لیبرتی ، 20 نفر از اعضای منافقین امروز به کشور آلبانی منتقل میشوند و 20 تن دیگر نیز 5 شنبه عراق را ترک می کنند.

این نفرات جزء لیست 279 نفره تایید شده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل اند و اکثر آنها از نیروهای جوان سازمان هستند.

این افراد کسانی هستند که در اقدامات هنری و رسانه ای سازمان بردگی فرقه رجوی را می کرده اند و د رواقع بهترین نویسنده ها،فیلم بردار ها و عکاس های سازمان به حساب می آیند و نفرات اصلی سازمان درحوزه هنری هستند.

این نفرات پیش از این درون محلی که نزدیک دفتر کمیساریای پنادگی سازمان ملل قرار داشت به تولید برنامه برای شبکه های سازمان مشغول بوده اند و همین اقدامات قرار است در کشور آلبانی ادامه یابد.

گمانه زنی مبنی بر این است که اقدام هدفدار منافقین در خروج این افراد از عراق در پی برنامه ریزی بلند مدت ایشان جهت ایجاد و اقدامات رسانه ای جدید است.

از سوی دیگر حضور مستمر خانواده اعضای دربند سازمان در عراق و تحصن مقابل کمپ لیبرتی جهت ملاقات و بازگرداندن ایشان به دامان خانواده، یکی دیگراز علل خروج و گزینش این نفرات بوده است.
انتهای متن/

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 09:15

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید