خط سوزی اقدامات منافقین
ترفندهای فرقه رجوی را جدی بگیریم

ضروری است تمامی خانواده ها مؤکدا هرگونه تماس از این دست را فورا به دفاتر انجمن نجات اطلاع دهند تا دیگر خانواده ها در جریان آن قرار بگیرند و هوشیارتر عمل نمایند.

به گزارش دیده بان، سایت انجمن نجات نوشت:اخیرا در موارد متعددی افراد فرقه رجوی از خارج ایران، تحت عنوان "جداشدگان سازمان در اروپا"، با خانواده ها در داخل ایران تماس گرفته اند. در این تماس ها در مراحل اولیه موارد عادی و حتی پیشنهاد ارائه کمک هائی مطرح گردیده ولی بعد از جلب اعتماد افراد خانواده مربوطه، به تدریج تخلیه اطلاعاتی به سود فرقه رجوی صورت گرفته است. همچنین دادن اخبار کذب و مغرضانه در این تماس ها نیز بسته به شرایط و واکنش طرف مقابل انجام پذیرفته است.
مثلا در مواردی این افراد بعد از چند نوبت ارتباط با خانواده ها در ایران تحت عنوان "جداشدگان در اروپا"، درخواست پول یا لیست اسامی خانواده ها یا اطلاعات دیگری را کرده اند و متأسفانه برخی از خانواده ها به این گونه افراد بر اساس سوابق قبلی اعتماد کرده و در دام آنها افتاده اند. آنها تلاش می کنند تا بعد از جلب اعتماد خانواده ها از آنان سوء استفاده نمایند. همچنین به دنبال حلقه های ضعیفی می گردند تا آنان را نسبت به انجمن نجات بدبین کرده و رودروی انجمن قرار دهند.
ضروری است تمامی خانواده ها مؤکدا هرگونه تماس از این دست را فورا به دفاتر انجمن نجات اطلاع دهند تا دیگر خانواده ها در جریان آن قرار بگیرند و هوشیارتر عمل نمایند.
انتهای متن/

دوشنبه, 15 شهریور 1395 ساعت 14:21

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید