لزوم بازگشت اعضا به آغوش خانواده
تجمع مقابل ليبرتي و تمركز افكار عمومي عراق نسبت به منافقین

نشر گسترده خبر همكاري منافقين با داعش و حضور ايشان در قرارگاه هاي اين گروهك تروريستي در اردن ،آن هم در بغداد و شهرهاي اطراف آن، به موازات خبر مربوط به خانواده ها به ايجاد خروش ديگري از سوي مردم عراق مقابل اين گروهك تروريستي منجر خواهد شد.

به گزارش ديده بان، اوضاع آشفته عراق در دهه اخير و به طبع آن حضور گسترده گروهك هاي تكفيري با محوريت داعش موجب شد تا اولويت مردم عراق براي رفع فتنه هايي همچون حضور گروهك تروريستي منافقين در اين كشور با فراز و نشيب هايي روبرو گردد.

با اين حال به موازات اقدامات پراكنده گروه هاي مردمي عراق در خروش به منافقين، يكي از عواملي كه علاوه بر ايجاد انگيزه جهت فرار اعضاي منافقين از كمپ اشرف و ليبرتي با بصورت نماياني خودنمايي كرد،حضور خانواده اعضاي دربند فرقه مسلح رجوي و استقامت ايشان براي نجات فرزندانشان است.

حضور خانواده ها علاوه بر ايجاد فشار گسترده رواني به مديران ميداني نفاق، در برهه كنوني منجر به بيدارسازي افكار عمومي عراق و يادآوري جنايات منافقين شده است.

شايد تبديل كردن خاك عراق به زنداني براي انسان هايي با تابعيت هاي ديگر يكي از مهمترين مسائلي باشد كه غيرت مردمي عراقي ها اجازه سكوت مقابل آن را نمي دهد و براي ايشان واكنش برانگيز خواهد بود.

در روزهاي اخير و حضور تعداد زيادي از خانواده هاي اعضاي دربند منافقين مقابل كمپ ليبرتي، رسانه هاي عراقي نيز ضمن واكنش به حضور ايشان ،اخباري را در اين خصوص پوشش دادند.

 

camp-liberty-nov-2015 73بخشي از پوشش رسانه اي حضور خانواده ها در رسانه هاي محلي عراق

 

منافقين به خوبي مي دانند كه بيدارشدن افكار عمومي عراق و آزاد نكردن اسراي دربند خود و بازنگرداندن آنها به خانواده هايشان، چه پيامدهايي مي تواند براي ايشان داشته باشد.

از سوي ديگر نشر گسترده خبر همكاري منافقين با داعش و حضور ايشان در قرارگاه هاي اين گروهك تروريستي در اردن ،آن هم در بغداد و شهرهاي اطراف آن، به موازات خبر مربوط به حضور خانواده ها براي نجات اعضاي دربرندشان به ايجاد خروش ديگري از سوي مردم عراق مقابل اين گروهك تروريستي منجر خواهد شد و نمودهاي آن را در روزهاي آتي خواهديم ديد.
انتهای متن/

یکشنبه, 15 آذر 1394 ساعت 14:39

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید