ترفندهای تبلیغاتی نفاق
پوستر/نحوه فریب افراد توسط منافقین

منافقین در هدایت افراد از بیرون کشور برای رسیدن به اهداف شومشان از هیچ ترفندی مضایقه نمی کنند.بررسی ترفندهای آنها می تواند از تکرار شدن این مسائل جلوگیری کند.

 

 

 

8.jpg
انتهای متن/

دوشنبه, 08 شهریور 1395 ساعت 09:51

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید