تجمع حداقلی ضد انقلاب به درگیری درونی انجامید
پلیس فرانسه درگیری درونی منافقین با سایر ضد انقلاب را خاتمه داد

مزدوران منافقین که تاب تحمل کوچکترین مخالفت و انتقاد از بیرون خودشان را ندارند و غیر از خودشان همۀ ضد انقلاب را وابسته به جمهوری اسلامی توصیف می کنند اعتراض به این اقدامشان را برنتابیده و به هواداران حزب کمونیست کارگری حمله ور شده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش دید بان، پساز فراخوان جریان ضد انقلاب برای تجمع در اعتراض به حضور رئیس جمهور در فرانسه، منافقین همان اقدام حداقلی را به درگیری با سایر عناصر همپالگی شان کشاندند.

اعضای سازمان تلاش کردند با برداشتن عکسهای مسعود فراری و مریم قجر ، سایر عناصر ضد انقلاب اعم از بهاییت،همجنس بازان و ملی مذهبی های خارج نشین را زیر پرچم و عکسهای خود جلوه دهند و با عکس و فیلمبرداری، نیروهای گروههای دیگر اپوزیسیون را اعضای خودشان جلوه بدهند و البته عدوی خبیث نفاق سبب خیر شد و با اعتراض دیگر گروهها بویژه هواداران به اصطلاح کمونیست کارگری روبرو شدند.

مزدوران منافقین که تاب تحمل کوچکترین مخالفت و انتقاد از بیرون خودشان را ندارند و غیر از خودشان همۀ ضد انقلاب را وابسته به جمهوری اسلامی توصیف می کنند اعتراض به این اقدامشان را برنتابیده و به هواداران حزب کمونیست کارگری حمله ور شده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در همین راستا جریان ضد انقلاب در اصلی ترین میدان پاریس و جلوی چشم شهروندان فرانسوی ماهیت خشونت طلبانه و تروریستی و فرقه ای خودشان را به روشنی نشان دادند.

آشوب طلبی و درگیری ایجاد شده توسط سردمداران فرقۀ رجوی و نوچه های مریم قجر عضدانلو با دخالت مأموران پلیس فرانسه خاتمه یافت و پلیس عوامل مریم قجر و افراد فرقۀ رجوی را مقصر شمرده و این درگیری و به خشونت کشاندن تظاهرات مسالمت آمیزی را که با اجازۀ پلیس فرانسه برگزار شده بود را بر پرونده های تروریستی و خشونت طلبانۀ گذشتۀ این فرقه در خاک فرانسه اضافه کرد.
انتهای متن/

شنبه, 10 بهمن 1394 ساعت 10:36

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید