با تلاش جداشده های سازمان صورت گرفت
نابودی یکی از لابی عربی منافقین در فرانسه/حرکت گام به گام در اروپا

اعضای جداشده در اروپا تمام تلاششان را می کنند تا دولتمردان و سیاسیون اروپایی را تا جایی که امکان دارد از ماهیت درون تشکیلاتی این فرقه تروریستی با خبرکنند.

به گزارش دیده بان،یکی از اقدامات قابل توجه اعضای جداشده از گروهک تروریستی منافقین در اروپا، از بین بردن لابی های سیاسی و کانال های پولشویی سازمان است.

اعضای جداشده در اروپا تمام تلاششان را می کنند تا دولتمردان و سیاسیون اروپایی را تا جایی که امکان دارد از ماهیت درون تشکیلاتی این فرقه تروریستی با خبرکنند.

در آخرین مورد اقدامات اعضای جداشده از فرقه رجوی در اروپا می توان به دیدار ایشان با یکی از لابی های عرب که سابق بر این با سازمان ارتباط داشته است اشاره کرد.

مشروح این دیدار توسط قربان حسین نژاد که زمانی مترجم شخص مسعود رجوی بوده است تنظیم شده است:

دیداری در پاریس با آقای علی المرعبی سیاستمدار و از شخصیتهای ناسیونالیست ناصریست لبنانی مقیم فرانسه و لابی سابق فرقۀ رجوی در فرانسه توسط اینجانب قربانعلی حسین نژاد و دو دوست دیگرم آقایان داوود باقروند ارشد و رضا صادقی از اعضا و مسئولان قدیمی جدا شده صورت گرفت که دیدار بسیار مفید و پرثمری بود.

آقای المرعبی که تا همین اواخر در برنامه های جمعی فرقۀ رجوی با دعوت و پیگیری مکرر مسئولان این فرقه شرکت می کرد و در تظاهرات اخیر علیه سفر روحانی به فرانسه به علت نفوذش در میان عربهای فرانسه از طرف فرقۀ رجوی مسئول جمع کردن و جذب عربها برای شرکت در این تظاهرات شده بود، به علت برخوردهای ضد انسانی مأموران رجوی با عربهای شرکت کننده در تظاهرات و شخص ایشان و به علت اعتراضاتشان به سخنرانی لابی اسرائیلی فرقه در تظاهرات طی بیانیه ای قطع روابط همکاری عربهای فرانسه با فرقۀ رجوی را اعلام کردند.
در این دیدار دوستانه،آقای نمونه هایی از بهره برداری فرقۀ رجوی از شخصیتها و پناهندگان عرب در فرانسه شریح کرد.او عنوان نمود که فرقه رجوی فقط با استفاده سیاهی لشکری و پس از آن فیلمبرداری از افراد عرب برای تجمع با ما ارتباط داشت.

 

 

3

از سوی دیگر موارد متعددی از توهین این فرقۀ فاشیستی به ملت عرب و تحقیر آنها در جلسات و کنفرانسها و ... آن هم در مقابل شخصیتها و لابی های اروپایی و آمریکایی وجود دارد.
ما نیز به نوبۀ خودمان نمونه های را از همین نوع برخوردهای سران فرقۀ رجوی با خود ما و دوستانمان در طول ده ها سال حضور و کارمان در این فرقه و نیز خیانتهایی که به عراقیان با همۀ استفاده و بهره برداری از مهمان نوازی شان کردند و مشخصا بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و همکاریهای رجوی با اشغالگران و جاسوسیهای فرقه اش برای آنان علیه عراقیها و دخالتهایش در امور عراق و دشمن تراشیهایش علیه ما و نیروهای سازمان در خاک عراق تشریح کردیم و همچنین نحوۀ برخورد ضد بشری رهبری این فرقه و مشخصا مسعود رجوی و همسرش مریم رجوی با موضوع خانواده و قطع ارتباط افراد با بیرون بویژه با خانواده هایشان و ممنوعیت ازدواج و طلاقهای اجباری و اعتراضات خانواده ها و تحصنهایشان در عراق برای دیدار با عزیزانشان را ذکر کردیم که ایشان آن را ضد تکامل بشری و ضد آیین خلقت توصیف کرده و با خانواده های اسرای فرقۀ رجوی ابراز همدردی نمودند.
در خاتمه دو طرف بر ضرورت ادامۀ دیدارها و گفتگوها جنانکه آقای المرعبی نیز در گزارش منتشر شده شان ذکر کرده اند تآکید نمودند.
انتهای متن/

دوشنبه, 10 اسفند 1394 ساعت 15:34

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید