افشای چهره واقعی نفاق
پوستر/منافقین،کودک،تزویر

منافقین همواره دست به اقداماتی تبلیغاتی می زنند که می تواند نقطه لغزشی برای افراد ساده لوح باشد.

 

 

1
انتهای متن/

سه شنبه, 26 مرداد 1395 ساعت 10:31

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید