مولوی سلامی در گفتگو با دیده بان مطرح کرد
دو راه مقابله با جریان های تکفیری

ما نباید از هدایت آنها مایوس شویم، تکفیری ها که از کفار و مشرکین زمان پیغمبر که بد تر نیستند،آنها هم توسط پیغمبر هدایت شدند.

مولوی نظیر احمد سلامی نماینده اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری طی گفتگویی با دیده بان اذعان کرد:جریان های تکفیری هر چند به لحاظ واژه ها متفاوت هستند،اما اهداف شان یکی است.

وی افزود:هدف شان این است که ایجاد اختلاف و به وسیله آن امت اسلامی و اسلام را تضعیف کنند.آنها هر چند به لحاظ واژه جدایند اما ملتی واحده هستند و هدفی واحده را دنبال می کنند و جهتشان در ایجاد تفرقه یکی است و هدف اربابانشان را دنبال می کنند.

سلامی تاکید کرد:اینکه داعش خودشان را پرچمدار اهل سنت می داند یک انتساب است،هیچ اهل سنتی و حزبی از آن را ندیده ایم که داعش را حمایت بکند،اما فردی که در حال غرق شدن در دریا هست به هر خس و خاشاکی چنگ می زند،داعشی ها بخاطر اینکه حرکاتشان را موجه و مستند بکنند طبیعتا خودشان را به یک گروه، حزب و مذهب منتسب می کنند.

وی گفت:تا جایی که ما سراغ داریم همه اهل سنت در کشورهای اطراف،از خطبا،نویسندگان و دانشمندان داعش، حرکاتش و انتسابش به اهل سنت را نفی می کنند.نمی توان این ادعا را کرد که آنها از اهل سنت اند.

سلامی در خصوص راه های مقابله با جریان های تکفیر در منطقه تاکید کرد:دو را وجود دارد،ابتدا راه مقاوم و مبارزه با آنهاست و راه دیگر هدایت و راهنمایی شان است.ما نباید از هدایت آنها مایوس شویم، تکفیری ها که از کفار و مشرکین زمان پیغمبر که بد تر نیستند،آنها هم توسط پیغمبر هدایت شدند.یک راه این است که جلوی نفوذ فیزیکی آنها در کشورهای اسلامی را بگیریم راه دوم این است که در صدد هدایت آنها هم باشیم، حرکات و اهداف آنها را رصد کنیم تا با دانستن واقعیت های آنها و نقاط تمرکزشان بتوانیم به سمت اسلام هدایتشان کنیم.
انتهای متن/

دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 14:36

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید