سربازان گمنام امام زمان(عج) در آذربایجان غربی ۲ تیم تروریستی مسلح را شناسایی و طی ۲ مرحله عملیات منهدم کردند.

منتشرشده در تروریسم

اعضای گروه تروریستی وابسته به داعش که قصد اقدامات تروریستی در استان‌های عمقی و شهرهای مذهبی کشور را داشتند به دست سربازان گمنام امام زمان(عج) به دام افتادند.

منتشرشده در تروریسم

وزیر اطلاعات در گفتگوی ویژه خبری گفت فرمانده عملیات تروریستی اخیر تهران، توسط سربازان گمنام امام زمان به هلاکت رسیده است.

منتشرشده در تروریسم

امروزه حدود 95 درصد اطلاعات ارائه شده به سیاست‌گذاران آمریکایی از منابع اطلاعاتی است که همگی آشکارا هستند اما در این بین درصد کمی از اطلاعات که از عملیات‌های مخفی و سری اطلاعاتی حاصل می‌شوند نقش بسیار مهمی دارند.

منتشرشده در تروریسم

اطلاعات گستره‌ای از منابع نظیر جاسوسان، هواپیماها و ماهواره باعث شد تا مقامات اصلی و تصمیم گیرنده آمریکایی و انگلیسی متقاعد شوند که سلاح های کشتار جمعی و شیمیایی در عراق وجود دارد هرچند هیچ گاه دروغ وجود سلاح کشتار جمعی از سوی افکار عمومی پذیرفته نشد.

منتشرشده در تروریسم

آمریکا در دهه 1990 به شدت به اطلاعات تصاویر متکی بود اما امروزه در کنار فناوری به اهمیت روزافزون اطلاعات انسانی پی برده است.

منتشرشده در تروریسم

رمز نگاری هنر و علم درهم پیچیدن اطلاعات است تا پیغامی خاص سری بماند.هرچه رمزنگاری بهتر باشد، اسرار بهتر حفظ می شوند.

منتشرشده در تروریسم