• تمسخر گاو شیرده

  مضحکه شدن پادشاه سعودی توسط ترامپ
 • دست راست ابوبکر البغدادی هم دستگیر شد

  معاون ابوبکر البغدادی باز داشت شد
 • اذعان به ناکامی ترامپ

  نیویورک تایمز: اهداف ترامپ در ایران محقق نشد
 • 1
 • 2
 • 3

آخرین خبرها

دیده بان مبارزه با تروریسم