• كتابشناسي و تكفير

  نحوه نقش آفريني زنان در عمليات انتحاري

  نوسنده آمريكايي معتقد است،عموم مردم نقش عملیات‌کننده انتحاری را برای زنان در نظر می‌گیرند اما زنان نقش تسهیل‌کننده عملیاتی و حامی ایدئولوژیکی را نیز بر عهده دارند.
 • نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌

  امید دارم که شما در حال یا آینده، این ذهنیّت آلوده به تزویر را تغییر دهید

  مردم ستمدیده‌ی فلسطین بیش از شصت سال است که بدترین نوع تروریسم را تجربه میکنند. اگر مردم اروپا اکنون چند روزی در خانه‌های خود پناه میگیرند و از حضور در مجامع و مراکز پرجمعیّت پرهیز میکنند، یک خانواده‌ی فلسطینی ده‌ها سال است که حتّی در خانه‌ی خود از ماشین کشتار و تخریب رژیم صهیونیست در امان نیست.
 • کتابشناسی و استعمار

  گزارشی از نفوذ فراگیر آمریکا

  قطعا این کشور بسته به شرایط زمانی حال حاضر تاکتیک خود را تغییر خواهد داد و اینجا است که باید هشدارهای نفوظ نرم توسط آمریکا بسیار جدی گرفته شود.
 • 1
 • 2
 • 3

اخبار ویـــژه

محصــولات

مستندات تلویزیونی، نشریات، گزارش های راهبردی، فیلم نامه، نمایشگاه های موضوعی و...محصولات موسسه راهبردی دیده بان

نشریه اشارت

دوماه نامه اشارت با توجه به چهار موضوع موسسه راهبردی دیده بان تغذیه کننده نخبگان این عرصه ها است.نشریه اشارت

بولتـــن

مطالب سفارشی و تخصصی موسسه راهبردی دیدبان در قالب منهاج، سراج، صراط، پژواک و... منتشر می شود.بولتن های موسسه راهبردی دیده بان

داستــان

خاطرات و داستان های امنیتی می تواند به انتقال تجربه و جلوگیری از گرفتار شدن به گروه های نابهنجار اجتماعی کمک کند.داستان