وقتی محبت و عشق هم ترور می شود

در فرقه تروریستی منافقین تمامی حقوق اولیه انسان ها نقض می شود

در تعاریف متعدد، فرقه را به گروهی تشبیه می‌کنند که حول یک شخص به عنوان رهبر فرقه جمع شده و تمامی اعضای آن فرقه، اختیار خود را به رهبر داده‌اند و هر آنچه که رهبر فرقه برای آنها تصمیم بگیرد آنها نیز آن را انجام می‌دهند. در فرقه‌های مخرب و تبهکار تصمیم، تصمیم رهبر فرقه است و اعضای فرقه مخرب یا تروریستی مانند موم در دستان رهبر هستند.

افراد در فرقه خطرناک از تمامی حقوق خود گذشته‌اند و اختیار اقسام مختلف حقوقشان را به رهبر واگذار کرده‌اند. از این روست که همواره در طول تاریخ شاهد رفتارهای عجیب و خارج از قاعده پیروان فرقه‌های وحشت آفرین و هراس افکن هستیم. رهبران فرقه‌های مخرب، چون خود را اختیاردار کامل در امور اعضایشان می‌دانند هر آنچه امیال آنها بطلبد را به اعضا دیکته می‌کنند و پیروان نیز دقیقا همان را اجرا خواهند کرد. به عبارتی اعضاء در فرقه‌های خطرناک عقل و دل خود را در اختیار رهبر فرقه قرار داده‌اند و پذیرفته‌اند که اندیشه و قلب آنها همانی است که رهبر فرقه تبهکار می‌گوید.

با توجه به تعاریف فوق گروهک تروریستی منافقین را باید یک فرقه ویرانگر و خطرناک تام و تمام بدانیم. ساختار تشکیلاتی در گروهک منافقین از بدو تاسیس به گونه‌ای چیده شد تا اعضا فکر و جانشان در اختیار سرکرده این گروهک باشد. این گروهک که در برهه‌ای اعضاء را مجبور به ازدواج‌های تشکیلاتی می‌کرد در زمانی دیگر آنها مجبور به طلاق کرد. و همه اینها یعنی نه آن ازدواج ناشی از محبت حقیقی میان مرد و زن بوده است و نه این طلاق ناشی از تنفر و ناسازگاری.

در قاموس این گروهک همه اعضا غوطه‌ور در امیال سرکرده فاسد و جنایت پیشه آن هستند. اعضای زن این گروهک از شوهرانشان جدا می‌شوند تا شهوت جنسی سیری ناپذیر سرکرده را تامین کنند. سرکرده، یکی از اعضا را مجبور به طلاق می‌کند تا همسر او را بلافاصله به عقد خودش درآورد و نام این اقدام خلاف شرع و عرف را انقلاب ایدئولوژیک می‌گذارد!

سوابق منافقین در ادوار مختلف نشان داده است که آنها نه تنها یک گروهک تروریستی بلکه مصداق واقعی یک فرقه تبهکار نیز هستند. ترکیب خصوصیات یک گروهک تروریستی با ویژگی‌های یک فرقه خرابکار و تروریستی سبب شده است تا آنها بیشترین فاصله را با استانداردهای یک زندگی نرمال بشری بگیرند.

در مناسبات این گروهک تروریستی فرقه‌گون، حقوق اولیه هر انسانی نقض شده است. در این گروهک عشق میان شوهر و همسر جایگاهی ندارد و کمترین میل میان زن و مرد به بدترین شکل سرکوب می‌شود. محبت میان مادر و فرزند هیچ جایگاهی ندارد و فرزندان طعمی از آغوش گرم مادر نچشیده‌اند.

در حقیقت منافقین با ترکیب رفتارهای تروریستی و مناسبات فرقه‌گونه نابودکننده و ضدبشری حتی عشق را نیز به مسلخ برده و ترور کرده‌اند!

 

 

 
انتهای متن/

سه شنبه, 25 خرداد 1400 ساعت 16:00

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید