گزارش تازه 'بنیاد دیده بان اینترنت' نشان می دهد که اکنون اروپا میزبان 60 درصد از صفحات اینترنتی سوء استفاده جنسی از کودکان است و تعداد این صفحات در سال 2016 نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته است.

منتشرشده در ویژه‌نامه‌ها