7 اسفند ماه سال 94 موعد برگزاری دو انتخابات مهم است که مشارکت گسترده مردم در این عمل سیاسی و انتخاب افرادی که برای اعتلای وطن و بهبود شرایط مردم برنامه دارند مسبب ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران در شرایط بحرانی منطقه خواهد شد.

منتشرشده در ویژه‌نامه‌ها

تئوری ارتباطات تلویزیونی ما اسلامی نیست و از اسلامی بودن تنها به حذف صحنه‌های غیرمجاز فیلم‌ها اکتفا کرده‌ایم، هرچند این به معنای نادیده گرفتن زحمات کارمندان و مدیران آن سازمان نیست اما مشکلِ نبودِ تئوری اسلامی در بسیاری از نهادهای فرهنگی و آموزشی حس می‌شود نه فقط صداوسیما.

منتشرشده در محصولات

به سختی می‌توان کنش و واکنش سیاسی یک فرد هنگام رأی دادن در انتخابات را بررسی کرد؛ چراکه عوامل متعددی سبب می‌شود تا افراد به تصمیمی رسیده و به آن عمل کنند.

منتشرشده در ویژه‌نامه‌ها

تضاد اصلاح‌طلب ـ اصولگرا تضاد اصلی نیست و نمی‌تواند جامعیت شکاف سیاسی در ایران را به دقت توضیح دهد.

منتشرشده در ویژه‌نامه‌ها