سلاح تکفیر و تشیع انگلیسی برای نابودی اسلام
روش شناسی شیوه های تبلیغ جریان تکفیر

جریان‌های افراطی شیعه و وهابیت دو لبه یک قیچی هستند که دارند اساس اسلام را در چهره جهان بد جلوه میدهند و ریشه اسلام را در دنیا از بین می‌برند.

موسسه راهبردی دیده بان، اگر اخبار را از رسانه‌های تصویری دنبال کرده یا صفحات روزنامه‌ها و مجلات را تورقی کنید هفته‌ای نیست که خبر از فتوای جدید یک مفتی وهابی نگفته یا ننوشته باشند. مثلا بچه‌دار شدن از راه دور! یا حرام بودن شادی پس از گل و بغل کردن یکدیگر، پوشیدن کمبربند ایمنی حرام است چون مانع قضا و قدر می‌شود، شستن گوشت قبل از پختن حرام است، بردن گل برای بیمار حرام است! و بسیاری دیگر از این فتواهایی که برای ما خنده‌دار است اما شبیه همین فتاوا، در ضدیت با شیعیان از سوی جریان وهابیت نیز صادر شده که گرچه آن‌ها هم خنده‌دار می‌نماید اما در بیرون از مرزهای شیعی تأثیر خود را می‌گذارند. این همه البته نه فقط برآمده از توطئه جریان وهابیت بلکه ناشی از خیانت یا در بهترین حالت ناآگاهی برخی در داخل شیعیان نیز هست. حجت‌الاسلام و المسلمین بخشی پژوهشگر مسائل تکفیر درباره شیوه‌های تبلیغی و جذب وهابیت و همچنین دروغ‌سازی‌های آن‌ها علیه شیعیان سخن به میان آورده است. وی ضمن تأکید بر این نکته که جریان وهابیت به دنبال بدنام کردن شیعیان در دنیاست، به افراط گرایان شیعی هم اشاره می‌کند و می‌گوید «جریان‌های افراطی سنی از قبیل وهابیون و شیعی هر دو لبه یک قیچی هستند که می‌خواهند اساس اسلام را نابود کنند.» متن این مصاحبه که دربردارنده نکات جدیدی از شیوه‌ها و دروغ‌سازی‌های وهابیون است را در ادامه بخوانید:

 

شیوه‌ها و راه‌های جذب و تبلیغ گروه‌های وهابی و تکفیری به چه شکل است؟

برای مقدمه باید عرض کنم که گرچه گروه‌های تکفیری و وهابی در وضعیت فعلی به ظاهر در مقابل هم قرار گرفته‌اند و وهابیون حکم به تکفیر گروه‌های تکفیری داده‌اند اما این‌ها ظاهر قضیه است. اتفاقاً ائتلافی هم به رهبری آمریکا در برابر گروه‌های تکفیری بوجود آورده‌اند. اگرچه ائتلاف کارآمدی نیست و بیشتر ائتلافی سیاسی در راستای منافع خودشان است، اما هر دوی آن‌ها هم وهابی‌ها و هم تکفیری‌ها در یک چیز متحد هستند و آن مقابله با رشد و فرهنگ تشیع و مقابله با جمهوری اسلامی است. هر دوی این‌ها در این موضوع با هم متحد هستند گرچه در قسمت‌هایی با هم اختلاف دارند.

اختلافاتی که باهم دارند هم اختلافاتی عمیق است، وهابی‌ها و تکفیری‌ها برای مقابله با گسترش مذهب اهل بیت(ع) و جمهوری اسلامی به عنوان مرکزیت جهان تشیع، شیوه‌ها و روش‌های تبلیغی بسیار کارآمدی را طراحی و اجرا نموده‌اند. شناخت این شیوه‌ها و روش‌ها تأثیر بسزایی در مقابله با آن‌ها خواهد داشت.

اگر ما بدانیم و درست و به موقع شیوه‌ها و روش‌های آن‌ها را بتوانیم تشخیص دهیم، فرهنگ غنی ما و قدرت نظام ما که برآمده از یک فرهنگ بسیار ارزشمند، قوی، و فطری بشر است به راحتی همه آن تبلیغات انحرافی را از بین خواهد برد و مانع گسترش تفکر وهابی و تکفیری خواهد شد و بسیاری از کسانی که الان آمال و آرزوهای خود را در احیای دوران سلف می‌بینند و در تکفیر دارند آن را تجسم می‌دهند، این‌ها آگاه خواهند شد و مانع از جذب این قبیل افراد به این گروه‌ها خواهد شد.

وهابی‌ها و گروه‌های تکفیری برای میل به اهداف افراطی خودشان شیوه‌های تبلیغی را طراحی و اجرا می‌کنند. برخی از شیوه‌هایی که آن‌ها امروز علیه شیعه استفاده می‌کنند چند مدل را در دستور کار خودشان دارد. یکی از شیوه‌های تبلیغی آن‌ها دروغ‌سازی و شایعه‌پراکنی علیه شیعه در راستای جنگ روانی است. یعنی گروه‌های تکفیری همزمان با یک جنگ تمام عیار نظامی که علیه شیعه شروع نموده‌اند، یک جنگ روانی دیگری هم در کنار آن بوجود آورده‌اند و به‌وسیله این جنگ روانی توجه عده زیادی از اهل سنت و مذهبیان جهان را به خودشان جلب می‌کنند که بتوانند آن‌ها را با خودشان همراه و هماهنگ و در مقابل جمهوری اسلامی قرا ر بدهند.

به عبارت دیگری گروه‌های وهابی و تکفیری برای تخریب شیعه و از بین بردن شیعیان هیچ چیزی را حرام نمی‌دانند و دروغ‌سازی و شایعه‌پراکنی و انتشار صدها تهمت ناروا و خلاف واقع به شیعیان نه تنها امری نکوهیده و بد در مد نظر آن‌ها نیست بلکه به عنوان یکی از ارزش‌ها، بریدن سر شیعیان را یک عبادت می‌دانند، دروغ‌سازی و تهمت‌زنی را هم در جهان علیه شیعه به عنوان یک عبادت برای خودشان می‌دانند.

قرآن می‌فرماید انسان‌های بی‌ایمان، انسان‌های کافر، انسان‌هایی که فاقد بنیه‌های اعتقادی به خدا هستند معمولاً کذب را درست می‌کنند و دروغ‌سازی می‌کنند. کسی که حرف حقی داشته باشد و ادعای حقی را بخواهد بیان کند احتیاجی به ساختن دروغ علیه دیگران ندارد.

این شیوه‌های تبلیغی که اشاره کردید شامل چه مواردی می‌شود؟

از جمله کارهایی که این‌ها در راستای دروغ‌سازی انجام می‌دهند می‌توان مواردی را ذکر کرد.

1- مثلاً می‌گویند شیعیان بعد از هر نماز سه بار می‌گویند «خوان الامین» و این را در سراسر دنیا پر نموده‌اند و الان در فضای مجازی و در تلویزیون‌های وابسته به تفکر وهابی و تکفیری این را تبلیغ می‌کنند که شیعیان معتقدند جبرئیل امین در هنگام دریافت وحی خیانت کرده و نبوتی که خدا به جبرئیل داد تا بیاورد و به علی(ع) بدهد، به پیامبر(ص) داد و از آن زمان تا الان هم شیعیان سه بار بعد هر نماز می‌گویند «خوان الامین»، یعنی جبرئیل امین خیانت کرد. خوب این یک دروغ واقعی است که متأسفانه برخی از مفتیان وهابی هم به علت اینکه حتی یک سؤال و جواب از یک شیعه نپرسیده یا آثار شیعه مطالعه نکرده‌اند بر همین منوال فتوا داده‌اند. برخی از مفتیان وهابی تحت تأثیر همین دروغ ها قرار گرفته‌اند.

2- دروغ دیگری که به آن می‌پردازند این است که شیعیان معتقد هستند علی(ع) خدا است. آقای عبدالله جبریل یا جبرین هم یکی دیگر از مفتیان وهابی است و آن هم فتوا داده است که شیعیان کافر هستند چون معتقد هستند علی(ع) خدا است. خوب هیچ شیعه‌ای اعتقاد به الوهیت و خدا بودن علی(ع) ندارد اما شیطان‌های وهابی و تکفیری این چنین مواردی را می‌سازند و مفتیان وهابی هم به جای اینکه فتواهای علمای شیعه و متون علمای شیعه را ببینند، فتواها و گزارش‌های دروغین مبلغان خود را می‌بینند و براساس آن فتوا می‌دهند و هر شیعه‌ای هم که فتوای مفتی‌های وهابی و تکفیری را می‌بیند و می‌خواند هم تمسخر می‌کند و هم از بی‌اطلاعی یک مفتی که باید بر‌اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر فتوا دهد تعجب می‌کند. هیچ شیعه‌ای در عالم اعتقاد به الوهیت و خدایی علی(ع) ندارد بلکه شیعیان معتقد هستند که علی(ع) یکی از عبدهای محبوب خدا بود و نه خدا.

3- از دروغ‌های دیگری که در دنیا پخش کرده‌اند و بر روی عوام اهل سنت به جهت اینکه آن‌ها را نسبت به شیعیان بدبین کنند این است که می‌گویند شیعیان هیچ گاه عدد 10 را بر زبان جاری نمی‌کنند زیرا عدد 10 مربوط به عشره مبشره است و شیعه به عشره مبشره اعتقاد ندارد. این هم یک دروغ واقعی است شما در هر کجای عالم که بروید از شیعیان که اعداد را شمارش می‌کند به عدد 10 که می‌رسد حتی مکث هم نمی‌کند و این را برای شیعه ساخته‌اند.

 

عشره مبشره چیست؟

می‌گویند که پیغمبر(ص) 10 نفر را وعده بهشت داد و پیغمبر بهشت را برای آن‌ها ضمانت کرد. این حدیث عشره مبشره حدیث معروفی است و می‌گویند که شیعیان اعتقادی به عشره مبشره و به اینکه پیغمبر به 10 نفر وعده بهشت داده است ندارند. خوب این یک بحث کلامی و حدیثی است که آیا این حدیث درستی است یا خیر؟ آیا پیغمبر(ص) می‌تواند ضمانت کند برای من که از الان من بهشت را برای تو تضمین می‌کنم! خوب من که نمی‌دانم فردا خوب یا بد از کار در می‌آیم پس این یک بحث کلامی است اما اینکه بگویند شیعیان به این علت عدد 10 را هیچ‌گاه در شمارش بکار نمی‌برند دروغی واقعی است.

دروغ دیگر وهابیت که خیلی در دنیا آن را پخش کرده‌اند و بصورت تراکت و نمادهای مختلفی نیز در جزوات و کتب و بر روی در و دیوار و جاهای مختلف تبلیغ کرده‌اند جمله معروف «لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار» است که تقریباً بیشترین شیعیان بلد هستند. این تقریبا یک نماد شیعی است و ترجمه آن «هیچ جوانی به غیر از علی نیست و جوانمردی را باید در علی تجسم داد و شمشیر آنی است که در دست علی است و ذوالفقار است» می‌باشد. آن‌ها با شیطنت عجیب خود «لا فتی» را در بنرهای و تراکت‌های تبلیغاتی خود برداشته‌اند و نوشته‌اند «لا نبی الا علی لا سیف الا ذوالفقار»!

یعنی شیعه معتقد است به غیر از علی هیچ نبی‌ای وجود ندارد! خوب یک برادر اهل سنتی که در جایی دور افتاده قرار گرفته است، وقتی این گفته «لافتی الا علی» را در داخل ایران می‌بیند بعد آن مطلب تحریف شده را که وهابی‌ها و تکفیری‌ها در کشور خودش آن را درست کرده و این تغییر را می‌بیند فکر می‌کند که شیعیان به غیر از علی(ع) پیغمبری دیگری ندارند. در حالی که شیعیان به تمامی پیغمبران براساس آنچه که قرآن فرموده ایمان دارند نه کم و نه زیاد و همه پیغمبران را می‌پذیرند.

 

با این توضیحیات می‌توانیم نتیجه بگیریم که جریان وهابیت می‌خواهد شیعه را در برابر نبوت قرار دهد؟

احسنت هم در برابر نبوت، هم در برابر الوهیت و هم در برابر وحدانیت خدا. یا مثلاً می‌گویند شیعیان امام خمینی(ره) را در اذان اضافه نموده‌اند و قبل از شهادت و رسالت حضرت محمد(صل الله علیه و آله و سلم) دو بار می‌گویند خمینی رهبر! ببینید چقدر خنده‌دار است اما این خنده برای ماست چون بسیاری از اذهان ناآگاه این‌ها را باور کرده و می‌کنند.

یا اینکه می‌گویند شیعیان قرآن را تحریف شده می‌دانند و این قرآن، قرآن اصلی نیست. از این‌رو در این راستا خیلی تبلیغ می‌کنند و در دنیا انواعی از کتاب‌ها و مقالات را نوشته و می‌خواهند به دنیا و به باور همگان برسانند که شیعیان اعتقادی به این قرآن ندارند. خوب این هم دروغی دیگر است. تمام بزرگان شیعه از صدر اسلام تاکنون همین قرآن را تلاوت و تفسیر کرده‌اند و همین قرآن را ترجمه نموده‌اند و همین قرآن را در نماز خود خوانده‌اند، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. در کنفرانس تکفیر که در قم برگزار شده بود یکی از همین علمای اهل سنی که منصف بود و از یکی از کشورهای خارجی آمده بود مدتی را در مساجد قم می‌گشت و در شهرستان‌های دیگر هم رفته بود و ناخوداگاه وارد یک مسجدی می‌شد. بعد از مدتی از ایشان پرسیدند که این همه مسجد را برای چه چیزی بازدید می‌کنید؟ هر مسجدی که این فرد می‌رفت مستقیماً می‌رفت و یک قرآن بر می‌داشت و در مساجد مختلف قرآن‌های مختلف را نگاه می‌کرد. روزی که می‌خواست برود گفت من واقعاً خیلی شنیده بودم که شیعه معتقد است قرآن تحریف شده و قرآن‌های خاص خودشان را دارند. من در مساجد داخل شهر و مساجد دور افتاده اطراف در شهرها و روستاها را رفتم و در هر جایی که رفتم دیدم همین قرآنی که ما می‌خوانیم وجود دارد؛ نه کم و نه زیاد.

یکی دیگر از دروغ‌هایی که در دنیا علیه شیعه پخش کرده‌اند این است که شیعیان برای زن عده طلاق قائل نیستند و اصلاً برای زن عده نگه نمی‌دارند! خوب شیعیان براساس همین قرآن و براساس سنت پیغمبر، هم ازدواج می‌کنند و هم اگر موردی پیش بیاید طلاق جاری می‌کنند. عده طلاق جز مصرحات و تصریحات قرآن است شما یک موردی در جهان شیعه نمی‌توانید پیدا کنید که شیعه‌ای خارج از چارچوب قرآن و سنت عده طلاق را نگه ندارد و این‌ها به راحتی این دروغ را پخش می‌کنند. این نمونه‌هایی از دروغ‌پردازی‌های وهابی‌ها و تکفیری‌ها است و اگر بخواهیم دروغ‌های وهابیان و تکفیریان را جمع کنیم خود یک کتاب مستقل است که چقدر این‌ها تاکنون دروغ علیه شیعه ساخته‌اند. در این دنیا دروغ‌سازی راحت است و شیطانی و شیطان هم از این کارها زیاد می‌کند اما این وظیفه وسائل ارتباط جمعی است.

می‌گویند شیعیان بعضی از همسران پیامبر(ص) را کافر می‌دانند. این از جمله دروغ‌هایی است که در کتب ضد شیعه اثنی‌عشری، آقای آلوسی خیلی این را برملا کرده است. شیعیان هیچ کدام از همسران پیامبر(ص) را کافر نمی‌دانند چون پیامبر(ص) و نه هیچ مسلمانی با یک کافر ازدواج نمی‌کند.

می‌گویند که شیعیان معتقدند اگر کسی روزه باشد و پوست حیوانی را بخورد اشکالی ندارد، شیعیان معتقدند اگر کسی در ماه رمضان لواط مرتکب شود روزه‌اش باطل نمی‌شود، شیعیان امت اسلام را امت ملعونه می‌گویند، اخیراً هم در مکه، آل سعود و وهابی‌ها پخش کرده‌اند که علت اینکه پرده مکه را بالا می‌زنند این است که شیعیان پرده مکه را می‌دزدند و بخاطر ترس از شیعیان آن‌ها این پرده را بالا می‌زنند! خوب این‌ها شیطنتی است که در میان عوام پخش می‌شود و عوام نمی‌داند که این بالا زدن پرده مکه تا روز هشتم یا نهم از زمان قبل از اسلام تا الان بود و بعد از آن پرده را پایین می‌آورند.

 

درباره مراسم‌های مذهبی شیعیان هم شایعاتی درست کرده‌اند و خیلی روی این موضوع تبلیغ می‌کنند هرچند متأسفانه برخی اقدامات در انجام عزاداری‌ها نیز دستاویزی برای این موضوع شده است. در این باره هدف از این اقدام را چه می‌دانید؟

بله اتفاقاً این کار خیلی هم جلب توجه هم کرده است. جمع‌آوری و برجسته‌سازی غلوهایی که برخی از شیعیان افراطی انجام می‌داند به‌ویژه در رابطه با عزاداری‌ها، درباره لوده‌گویی‌ها و در رابطه با برخی از چیزهایی که نماد شیعه هستند.

شیعه در طول تاریخ با عنوان اهل بیت(سلام الله علیها) زنده مانده است و برگ برنده شیعه این است که هیچ‌گاه از این خاندان جدا نبوده است و همیشه نسبت به اهل بیت(سلام الله علیها) محبت داشته و با تکریم و احترام به اهل بیت پیامبر(ص) نگریسته است. به همین علت در شعارهای شیعه برجسته‌سازی محبت شیعیان به اهل بیت(سلام الله علیها) مهمترین نماد است حالا یا در مجالس شاد یا در مجالس تسلیت و عزا. وهابی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند اگر شیعه را از حب اهل بیت(سلام الله علیها) جدا کنیم و این حبی که شیعیان به اهل بیت(سلام الله علیها) دارند را بتوانیم تخریب کنیم در واقع شیعیان را خلع سلاح کرده‌ایم. هدفشان این است که شیعیان را جوری تعریف کنند که گویی به اهل بیت(سلام الله علیها) هیچ حبی ندارند.

 

چه اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند؟

یکی از کارهایی که انجام داده‌اند اینکه مثلاً مسائلی همچون قمه‌زنی را خیلی برجسته می‌کنند و می‌گویند که شیعیانی که ادعای محب اهل بیت(سلام الله علیها) را دارند حب خود را به این شکل در قمه‌زنی نشان می‌دهند. یا مداحی‌های تند که مطالب آن‌ها خلاف شرع است را برجسته می‌کنند که مثلاً در یک سبکی گفته شود نعوذ بالله «من علی اللهی‌ام» یا غیره. اولاً که چنین کسانی شیعه نیستند و دوم اینکه کسی که چنین باوری داشته باشد یا کافر است یا مشرک.

امام حسین(ع) وقتی می‌خواستند وارد کعبه شوند فرمودند «بنده کوچک تو در خانه تو قرار گرفته است که من پایین‌تر از عبد هستم.» حال برخی ناآگاهانه می‌آیند امام حسینی که برای خدا همه چیز را فدا کرد ببرند و بزارند کنار خدا و بلکه بالاتر از خدا و بگویند که ما خدا را نمی‌پرستیم و حسین را می‌پرستیم.

نمونه‌ای دیگر از این مداحی‌ها که البته اسمش مداحی نیست بلکه بدگویی است می‌خوانند «من مستِ مستِ مستم، من علی پرستم»؛ امروز این‌ها را در دنیا رصد کرده و ترجمه می‌کنند. همین موارد را برجسته می‌کنند و در همه دنیا انتشار می‌دهند و می‌گویند شیعیان حب اهل بیت(سلام الله علیها) را در خدایی آن‌ها می‌دانند.

درباره همان جمله «من مست مست مستم» وهابیت تبلیغ می‌کند که شیعیان ابتدا شراب می‌خورند و بعد شروع به پرستش مثلاً حضرت علی(ع) می‌کنند! یا در یکی از شعرها خطاب به امام حسین(ع) آمده است که «من می‌پرستم تو را ای صنم» و اینگونه امام حسین(ع) آن وجود مقدس را با یک بت مقایسه کرده و بعد می‌گوید من این بت را می‌پرستم. همین مراسم را در دنیا برجسته‌سازی می‌کنند و می‌گویند که شیعیان، اهل بیت پیامبر(ص) را به عنوان بت در حالی که مست هستند می‌پرستند.

یا نمونه‌های دیگری مانند اینکه می‌گویند «من سگ عباسم»، «من سگ حسینم»، «من سگ ولگردم» یا قلاده می‌بندند به گردنشان. یکی نیست به این‌ها بگوید امام حسین(ع) سگ می‌خواهد چکار؟! وهابی‌ها همین را مستمسکی قرار داده‌اند که شیعیان حب اهل بیت(سلام الله علیها) را در سگ شدن، آن هم نه سگ خوب بلکه سگ ولگرد می‌دانند. نمونه‌هایی دیگری مثل راه رفتن روی آتش، زنجیر‌زنی با تیغه‌های برنده، مراسم قبر ابو لوءلوء و غیره.

عبدالمالک ریگی در قسمتی از اعترافات خود چنین می‌گوید که «مهمترین اقدام برای تحریک احساسات مذهبی جوانان اهل سنت فیلم نهم ربیع و امثال آن بود که برخی از شیعیان در آن‌ها به مقدسات اهل سنت توهین می‌کردند.»

یکی دیگر از محورهایی که این‌ها خیلی روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند اهانتی است که برخی از افراد نادان و جاهل نسبت به مقدسات دیگران انجام می‌دهند؛ مثل برگزاری مراسم عید عمر یا اهانت به همسر پیغمبر، اهانت به کسانی که در صدر اسلام زندگی کرده و مورد تکریم و احترام عده‌ای هستند. این‌ها را جمع‌آوری و در دنیا پخش می‌کنند. این در حالی است که چندی پیش مقام معظم رهبری فرمودند اختلافات اعتقادی میان شیعه و سنی وجود دارد و قرار هم نیست کسی از اعتقادش دست بکشد اما این به معنای توهین به دیگری نیست.

اخیراً کتابی پخش شده است بنام «الفاحشه الوجهه الآخر لعایشه» می‌خواهد ثابت کند که خدای ناکرده همسر پیامبر دارای مسائلی بوده است. کتابی است قطور که نویسنده آن فردی است بنام «یاسر الحبیب» که داماد جریان شیعه انگلیسی شیرازی‌ها و شخص سید صادق شیرازی است. بعد این کتاب را برخی از جریانات تکفیری چاپ و توزیع می‌کند! حتی برخی از سفارت‌های خارجی دارند درخارج از ایران این کتاب را توزیع می‌کنند. می‌خواهند ثابت کنند که شیعیان نسبت به همسر پیامبر چنین اعتقادی دارند و احساسات اهل سنت را علیه شیعه تحریک کنند.

هیچگاه شیعه برای نسبت به همسر پیامبر(ص) چنین بی‌احترامی را روا نداشته است. طبیعی است که ممکن است همه همسران پیغمبر(ص) یکی نبوده‌اند اما هیچ شیعه اثنی‌عشری مروج اسلام ناب محمدی این اجازه را ندارد که هرچیزی را به هرکسی بگوید.

 

جریان وهابیت در مباحث سندسازی و تحریف کتب چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد؟

این‌ها کتب اهل سنت که احادیث بسیاری در فضائل اهل بیت(سلام الله علیها) وارد شده است را تحریف می‌کنند. این کتاب‌ها چاپ شده و در دوران قدیم این احادیث هم در آن‌ها بوده است اما الان این کتاب‌ها در مراکز وهابی وقتی برای چاپ می‌روند احادیثی که در فضائل اهل بیت(سلام الله علیها) است یا حذف می‌کنند یا اگر قابل حذف نیست و اعتبار کتاب زیر سؤال می‌رود برخی از قسمت‌های حدیث را حذف می‌کنند. همچنین اگر حدیث، حدیثی بسیار معروف است می‌آیند کلمات حدیث را جابجا می‌کنند به نحوی که بتوانند به حدیثی که در مورد فضائل اهل بیت(سلام الله علیها) است و در دنیای اسلام آن‌ها را برجسته می‌کند تواتر حدیث را از بین ببرند. کتاب‌های زیادی را در این حوزه تحریف‌اند و تجدید چاپ کرده‌اند.

در همین زمینه مطالعه کتب منصوب به شیعه از جمله اقدامات دیگر آن‌ها است. کارگروه‌هایی را تشکیل داده‌اند و بین این کار گروه‌ها همه کتاب‌هایی را که عنوان شیعی دارد را دسته‌بندی نموده و به کارگروه‌های خود که عمدتاً دانشجویان هستند می‌گویند این کتاب را بخوانید و بخش، تکه‌ای، حدیثی یا موردی که بتوان با آن شیعه را تخریب کرد آن را علامت بزنید، بعد از اینکه آن‌ها را علامت زدند هر موردی که شامل حدیث ضعیف، قول ضعیف یا عبارت ضعیفی باشد و به طور کلی هر چیزی که بتوان از آن به نفع خود استفاده نمایند علامت می‌زنند و بعد مجموع این موارد را در کتابی می‌آورند و این کتاب را در سراسر عالم به زبان‌های مختلف توزیع می‌کنند تا بگویند شیعه در کتاب‌های خود این چنین اعتقاداتی دارد.

اولا مطالب ضعیف در همه کتاب‌ها وجود دارد، بعضی در ذهن خود مطالبی را داشته و نوشته‌اند حتی شیعیان مطالبی در برخی از کتاب‌های اهل سنت را هیچگاه بیان نکرده‌اند. اما این‌ها دارند این نقاط ضعف را به عنوان افکار و اعتقادات و برآمده از کتب اصلی شیعه به دنیا معرفی می‌کنند. به عنوان نمونه یکی از کتاب‌های ضعیفی که دارند در سایت‌ها و مراکز تبلغی خود روی آن کار می‌کنند کتابی است از «علامه زین العابدین» بنام «ولایت»؛ گفته شده در این کتاب شیعیان معتقد هستند خوردن بول و غائط و خون ائمه مباح است. آن‌ها جوری وانمود می‌کنند که شیعیان بطور کلی نسبت به این طهارت و نجاسات اصلاً اعتقادی ندارند و از نظر بهداشتی هم یکی از کثیف‌ترین آدم‌های جهان هستند. در حالی که شیعیان از پاک‌ترین و نظیف‌ترین مردم دنیا هستند. این‌ها در حدی است که گاهی در برخی از کشورهای اسلامی می‌روند تازه آنجا هم احتیاط می‌کنند اما این‌ها به همین منوال برخی از مسائل را تحریف می‌کنند.

 

از جمله کارهایی که وهابیون در سال‌های اخیر انجام داده‌اند ساخت و تقویت جریانات سیاسی در کشورهای اسلامی است، در این باره توضیح می‌دهید؟

بله، در کشورهای اسلامی جستجو کرده و پول و امکانات را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهند. آن‌ها را تبدیل به جریان سیاسی، مذهبی، مجازی یا حقیقی کرده و با تغذیه وهابیون بصورت روزانه برای این‌ها ده‌ها مطلب درست و غلط در کشورهای مختلف علیه شیعه پخش می‌کنند که مسلمانان آن کشور نسبت به شیعه از دید سالمی برخوردار نباشند.

نه فقط این بلکه در حوزه تبلغی از فضای مجازی استفاده حداکثری می‌کنند. می‌توان گفت که 80 درصد از فعالیت گروه‌های تکفیری و وهابی در فضای مجازی علیه شیعه است. دنیا هم در ورود آن‌ها کاری نداشته و حتی حمایت هم می‌کند. آن‌ها در این فضای مجازی جدیدترین شیوه‌ها را بکار می‌گیرند که در دنیای مجازی بتوانند به نوعی حتی یک مطلب ضد شیعی را در برابر دیدگان قرار دهند و بتوانند فضای مجازی را از مطالب ضد شیعه اشباع کنند.

برای فضای مجازی خیلی سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی مختلفی انجام می‌دهند. افرادی را پیدا کرده و برای آن‌ها سایت درست می‌کنند و می‌گویند با این امکانات، هر چه می‌توانی علیه شیعه مطلب‌سازی و پخش کن! گاهی به اسم سایت‌های شیعی نیز داخل آن مطالب ضد شیعه قرار می‌دهند برای اینکه جلب توجه نمایند که در درون شیعه این مطالب پخش می‌شود.

گاهی سایت‌هایی را بنام مقدسات شیعه و بنام شخصیت‌های مورد علاقه شیعیان درست می‌کنند و در داخل آن کارهای ضد شیعه انجام می‌دهند.

 

جریان وهابیت مراکز خاصی دارند که به بصورت علنی در این زمینه کار کنند؟

بله، تمام مفتی‌های وهابی در این حوزه‌ها فعال هستند و همه خاطبه‌خوان‌های وهابی در این مورد فعال هستند، سایت دارند، در فیس بوک و فضای مجازی و ... فعال هستند. حتی در مسائل اولیه نرم افزاری که تازه در دنیا ترویج شده است مثل تانگو، تلگرام واتس‌آپ و... انواع راه‌ها را به روز الان دارند ایجاد می‌نمایند و دارند از آن استفاده می‌کنند.

برخی از سرمایه داران اهل سنت را شناسایی می‌کنند، اموال آن‌ها را جذب کرده و می‌گویند که می‌خواهیم کارهای تبلیغی و ترویجی اسلام را شروع کنیم و به این شکل سرمایه‌های آن‌ها را در راه تبلیغات ضد شیعه بکار می‌گیرند.

 

راهکاره‌های تقابل با این جریان‌سازی‌های وهابیت در فضای عینی و مجازی چیست؟

وهابی‌ها و تکفیری‌ها به اهداف خود تاکنون نرسیده‌اند، خیلی هم هزینه کرده‌اند و عربستان به عنوان سردمدار وهابیت به اشکال مختلفی می‌خواهد ائتلافی فرهنگی-مذهبی ایجاد کند اما تاکنون موفق نبوده اما تأثیرگذار بوده‌اند و توانستند بر عده زیادی از افراد عادی و عامی اهل سنت تأثیرگذار باشند و سوالاتی را متأسفانه در ذهن آن‌ها ایجاد نمایند.

با همه این سرمایه‌گذاری‌ها خداوند در مراحلی کلیه کارهای آن‌ها را بر هم زده و با ایجاد موضوعی موجب ترویج بیشتر شیعه شده است و هویت خائنانه وهابیت و تکفیری‌ها را بهتر به دنیا معرفی کرده است.

ما در این حوزه باید با یک ادبیات ساده و روانی بتوانیم با دنیا صحبت کنیم. نباید دائم دنبال این باشیم که مطالب علمی و قوی و سنگین بنویسیم. این وهابی‌ها و تکفیری‌ها روی عامه مردم کار می‌کنند ماهم نباید عامه را از دست بدهیم. این‌ها به ندرت افراد متفکر را می‌توانند جذب کنند چون افراد صاحب فکر جز چنین مسائلی نمی‌شود. فرقه‌های این‌ها ضد بشری هستند و آدم فهمیده جذب این مسائل نمی‌شود. از این‌رو به ناچار روی عامه مردم سرمایه‌گذاری نموده‌اند. روی افرادی که میانگین سطح سواد آن‌ها پایین و به راحتی عصبی و اقدام می‌کنند و به اصطلاح عوامی که بدون فکر دست به اقدام می‌زنند.

سرمایه‌گذاری ما در این زمینه کم است ما هم باید بتوانیم با ادبیات خودمان و روش خودمان بالاخره ثابت کنیم که اینها افرادی هستند کذاب، جلب کننده و گروه‌هایی که برای تخریب دشمن خود حتی به آیات قرآن و سنت و روش پیغمبر عمل نمی‌کنند. به این ترتیب با بیانی ساده در گفتار کوتاه و نوشتاری ساده و در ابزاری هنری بتوانیم به دنیا برسانیم.

نکته دیگری که وهابیت بدنبال سرمایه گذاری برای آن است و باید راهکاری درست برای آن طراحی شود اینکه می‌خواهند جنگ شیعه و سنی راه اندازی کنند آن‌ها ‌می‌گویند که شیعیان می‌خواهند به مقدسات اهل سنت توهین نمایند و شیعیان به اعتقادات اهل سنت پایبند نیستند.

ما باید در اینجا حقانیت شیعه را با زبانی ساده و روان که هرکسی دید و شنید آن را بپذیرد بیان کنیم و احتیاجی به خواندن صدها کتاب و مقاله نباشد. در وضعیت فعلی روان‌گویی، کوتاه‌گویی، ساده‌نویسی و ارائه ساده مطالب بهترین ابزاری است برای این تأثیرگذاری.

از طرفی نباید به افراط گرایان میدان دهیم که آن‌ها مدافع اهل بیت(سلام الله علیها) شده و عده‌ای از جوانان متدین ما را جذب نمایند که فکر کنند دارند به اهل بیت(سلام الله علیها) خدمت می‌کنند. باید این را نشان دهیم که این تندروی‌هایی که برخی از افراطیون بنام شیعه انجام می‌دهند تاوان آن را شیعیان بیرون از ایران می‌دهند.

هرچند این موضوع دارای گسترش زیادی است و نیاز به بحث های بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر دارد. نباید میدان عامه جهان اسلام را در اختیار وهابیت اهل سنت قرار داده و فقط انرژی و تفکر خودمان را روی نخبگان قرار دهیم. بخشی از محصولات فرهنگی از مجله، مطالب نوشتاری، فیلم و هرچیزی که هست را باید به عامه شیعه و عامه اهل سنت برای آگاهی بیشتر و در جهت پرهیز از افراط‌گرایی‌ها ارائه کنیم. جریان‌های افراطی شیعه و وهابیت دو لبه یک قیچی هستند که دارند اساس اسلام را در چهره جهان بد جلوه میدهند و ریشه اسلام را در دنیا از بین می‌برند.

 

نشریه اشارت،موسسه راهبردی دیده بان
انتهای متن/

دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 ساعت 09:26

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید