در بخشی از این طرح عنوان شده است که «هیچ‌کس نباید در اماکن عمومی (به جز اماکن مقدس) صورت خود را بپوشاند.»

منتشرشده در حقوق بشر