دولت کویت با انتقاد از سیاست های آمریکا در زمینه حقوق بشر، بازداشت بی دلیل تعدادی از اتباع این کشور در فرودگاه لس آنجلس را بی مورد دانست.

منتشرشده در حقوق بشر