در تحقیق انجام شده در هفته جاری توسط شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی، ۸۵ درصد مسلمانان اذعان کرده‌اند که اسلام‌هراسی و اقدامات اسلام‌ستیزانه در آمریکا نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

منتشرشده در حقوق بشر

مسئولین ایرانی همواره اظهار پیروزی در مذاکرات هسته ای کرده و مکررا عنوان کردند که دیوار تحریم فروریخت و از روز اجرای توافق تحریم ها بطور کامل برداشته می شود.

منتشرشده در حقوق بشر

کاخ سفید، به عنوان یکی از اصلی ترین ناقضان حقوق بشر، مواردی همچون حمایت همه جانبه از رژیم کودک کش صهیونیستی و دفاع تمام قد از متحدان مرتجع خود مانند عربستان سعودی برای سرکوب و نقض حقوق بشر در قبال مردم مظلوم منطقه را در پرونده خود دارد.

منتشرشده در حقوق بشر

دولت کویت با انتقاد از سیاست های آمریکا در زمینه حقوق بشر، بازداشت بی دلیل تعدادی از اتباع این کشور در فرودگاه لس آنجلس را بی مورد دانست.

منتشرشده در حقوق بشر

من یک زن مسلمان و یک شهروند آمریکایی هستم. من برای بیان انتخاب مذهبی آزادانه خود، حجاب بر سر دارم اما در عین حال به خاطر داشتن حجاب، بسیاری با من بدرفتاری میکنند.

منتشرشده در حقوق بشر