کویت و بحرین تنها کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس هستند که جامعه مسیحی بومی دارند و با این اولویت بازهم در میان نقض شدید آزادی و حقوق بشری قرار دارند.

منتشرشده در حقوق بشر

در تحقیق انجام شده در هفته جاری توسط شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی، ۸۵ درصد مسلمانان اذعان کرده‌اند که اسلام‌هراسی و اقدامات اسلام‌ستیزانه در آمریکا نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

منتشرشده در حقوق بشر

در بخشی از این طرح عنوان شده است که «هیچ‌کس نباید در اماکن عمومی (به جز اماکن مقدس) صورت خود را بپوشاند.»

منتشرشده در حقوق بشر