در آستانه ارائه گزارش سالانه «احمد شهید» گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، گروه‌های ضدانقلاب خارج از کشور درخواست‌های فراوانی برای دیدار با وی درجهت تأثیرگذاری روی آخرین گزارش وی درباره ایران ارائه داده‌اند.

منتشرشده در حقوق بشر

دیدار این عنصر وابسته به سعودی طی جلسه‌ای با احمد شهید و منافقین(به نمایندگی فریده کریمی)، دست پنهان صهیونیست‌ها در هدایت فعالیت‌های حقوق بشری(بخوانید دروغ بشری) علیه ایران را نمایان می‌کند.

منتشرشده در حقوق بشر

وی تمام تلاش خود را دارد که به دلیل ماهیت نفرت انگیز منافقین در افکار عمومی داخل کشور و اروپا از نزدیکی به سایر عناصر ضد ایرانی همچون بهائیت،سلطنت طلبان و تجزیه طلبان بصورت مستقیم و مشهود ،خودداری کند و تصویر مشترکی از آنها منتشر نگردد.

منتشرشده در منافقین

چندسالی است که گزارش های مربوط به مساول حقوق بشری ایران با نام احمد شهید گره خورده است،گزارشگری که از منافقین و گروه های معاند نظام اسلامی بعنوان منابع خود استفاده می کند!

منتشرشده در حقوق بشر