وزیر امور خارجه ترکیه تصمیم اتریش مبنی بر بستن درهای ۷ مسجد این کشور را نژادپرستانه خواند.

منتشرشده در حقوق بشر