فرانسه،مهد آزادی بیان !

فرانسه از مهد دموکراسی تا نقض حقوق بشر

غرب وحشی که همیشه ادعای آزادی بیان، حمایت از حقوق بشر دارد  در مقابل یک انسان معلول هم نمی تواند سکوت کند و او را مورد آزار و اذیت قرار می دهد.

 

 

 

رسانه
انتهای متن/

دوشنبه, 14 مهر 1399 ساعت 11:30

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید