جنایات آمریکایی
انتشار روش های شکنجه سیا

 اسناد منتشر شده ایندیپندنت از جنایات «جینا هاسپل» رئیس کنونی سازمان سیا در سال 2002 بر روی یک شهروند سعودی بوده که در زندانی محرمانه در تایلند صورت گرفته است.

به گزارش دیده بان، در سال 2002 یک شهروند سعودی به نام عبدالکریم النشیری به اتحام فعالیت تروریستی توسط سازمان سیا دستگیر می شود و در زندانی محرمانه در تایلند او را مورد شکنجه قرار می دهند.

شکنجه هایی که عبدالکریم تحمل می کند به دو روش انجام میشده اولی القای غرق مصنوعی و دومی پرس دیوار بوده؛ در روش غرق مصنوعی یا القای حس خفگی با آب، بازجوها شخص بازداشتی را برهنه کرده، به یک تخته چوب می‌بندند و با قرار دادن ارتفاع سر پایین‌تر از ارتفاع پاها، پارچه‌ای بر سر و صورت فرد بازداشتی می‌بندند و با آب‌ریختن و خیس‌کردن پارچه بصورت متناوب، امکان نفس‌کشیدن فرد بازداشتی را از بین می‌برند. فرد بازداشتی با هر نفس به جای تنفس هوا، آب وارد مجاری ریه خود می‌کند اما چون سر پایین تر از بدن است ریه پر از آب نمی‌شود هر بار متحم احساس می کند که نفس های آخر را می کشد و در حال جان دادن است در صورتی که پس از چند لحظه دو باره به حیاط باز می گردد .

در روش پرس دیوار ، به گردن متهم قلاب بسته می‌شود و سپس از آن برای زدن یا فشار دادن او به دیوار استفاده می‌شود.

سیا در زمانی که از عبدالرحیم النشیری اعتراف می گرفت ،پس از هر با شکنجه او را در یک جعبه کوچک چوبی به زور می فشردند و در آنجا از او نگهداری می کردند ،نکته جالب و قابل تامل این ماجرا این است که در زمانه وقوع این اتفاقات توسط ناقضان حقوق بشر، جینا هاسپل رئیس آن زندان در تایلند بود و تمام این اتفاقات با هماهنگی او صورت می گرفت ،جینا هاسپل در دوره ترامپ به مقام ریاست سازمان سیا ارتقای شغل پیدا کرد.

ایندیپندتنت مدعی شد در زمانی که بازجویان سیا البشیری را شکنجه می کردند متوجه شدند که او اطلاعات زیادی در اختیار ندارد با این حال به دستور هاسپل به کار خود ادامه دادند. اسناد جنایات جینا هاسپل را یک نهاد غیر دولتی به نام سازمان آرشیو اسناد ملی آمریکا در دانشکده جورج واشنگتن،انتشار داده است .
انتهای متن/

شنبه, 20 مرداد 1397 ساعت 14:53

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید