همسر شهید تقوی: تنها کاری که ما باید انجام دهیم ایستادگی و مقاومت است، در این راه باید بر طبق سخنان رهبرمان عمل کنیم.

منتشرشده در تروریسم

اگر بخواهم درباره کودکان قربانی تروریسم مطلبی را بیان کنم ابتدا کودکان مناطقی مانند یمن، سوریه، را بیاد می‌آوریم که دیدن این تصاویر وجدان‌های خوابیده را بیدار می‌کند.

منتشرشده در تروریسم

انجمن حمایت از قربانیان تروریسم در مراسمی، یادواره گرامی داشت کودکان قربانی تروریسم را در مجموعه فرهنگی و هنری سرچشمه اجرا نمود.

منتشرشده در تروریسم