راهپیمایی صلح طلبانه در محکومیت تروریسم و خشونت به نام دین، توسط مسلمانان شهر کلن در آلمان برگزار شد.

منتشرشده در تروریسم