رئیس CIA ضربه اطلاعاتی از سوی جمهوری اسلامی تایید کرد.

منتشرشده در سیاسی اقتصادی

انهدام بیش از 300گروه تروریستی در سال جاری

منتشرشده در تروریسم

وزیر اطلاعات، از دستگیری چندین تروریست که قصد انجام اقدامات ضد امنیتی در ایام محرم را داشتند، خبر داد.

منتشرشده در تروریسم

وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات با عوامل ناامنی و تروریست ها قاطعانه برخورد می کند زیرا مقابله با تهدیدهای خارجی اهمیت زیادی دارد.

منتشرشده در تروریسم

وزیر اطلاعات گفت: پرتاب موشک به مراکز مهم تجمع سرکردگان داعش توسط سپاه قهرمان تجلی اراده ملت ایران و تصمیم جمعی سران نظام و سیلی سرسام‌آوری بود که کلیت نظام به گونه دشمن نواخت.

منتشرشده در تروریسم

وزیر اطلاعات در گفتگوی ویژه خبری گفت فرمانده عملیات تروریستی اخیر تهران، توسط سربازان گمنام امام زمان به هلاکت رسیده است.

منتشرشده در تروریسم