به‌نظرمی‌رسد که پذیرش چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی در غایت امر به سود کشورهای درحال توسعه است.

منتشرشده در حقوق بشر

مشابهت های داعش و منافقین به قدری در حال افزایش است که هر ذهن عاقلی را بدین مسئله هدایت می کند که هدایت هر دو جریان از یک اتاق فکر در حال انجام است.

منتشرشده در منافقین

 با جرئت فریاد زد که مجازات برای اقداماتی که منافقین در برابر مردم ایران صورت دادند در همه جای دنیا حکم مرگ و اعدام را دارد.

منتشرشده در منافقین

تعداد زیادی از باقیماندگان منافقین در عراق، با پاسپورت های جعلی در حال فرار به کشورهای اروپای غربی ازجمله آلبانی هستند.

منتشرشده در منافقین

این اقدام در ترجمه مصاحبه موسی افشار(رابطه منافقین با رسانه های عربی) آن هم در بخش اردو زبان سایت العربیه صورت گرفته است که برخی روزنامه های اردوزبان هند نیز عیناً آن را بازنشر می دهند.

منتشرشده در منافقین

محافل مختلف اروپایی نشان داده اند که اگر ذره ای نسبت به ماهیت فرقه گرایانه منافقین آگاهی پیدا کنند به سادگی دست رد به حضور میدانی آنها زده و به هیچ عنوان به خواسته های آنها را محقق نخواهند کرد.

منتشرشده در منافقین

در صورت عدم پیگیری جدی دولتمردان عراقی برای تعیین و تکلیف خروج عناصر تروریست منافقین ، این احتمال می رود که مجاهدین عراقی دست به اقدام بزنند که جالب توجه است.

منتشرشده در منافقین

ممنوعیت ورود رجوی به انگلیس در حالی اعمال می‌شد که بریتانیا تنها کشور عضو اتحادیه اروپا بود که به وی اجازه ورود نمی‌داد.

منتشرشده در منافقین

گروهک تروریستی منافقین نه تنها به هیچ دین و مذهبی اعتقاد ندارد،بلکه اعضای آن در یک فضای بسته فرقه گرایانه ،تنها به مولفه های اجازه فکر کردن دارند که از سوی شخص مسعود رجوی تهیه و تنظیم می شود.

منتشرشده در منافقین

ماهها پیش مقامات عربستان همین جلسات را با دمکرات و کومله و پژاک در اربیل عراق گذاشتند و تاکنون چند ترور در منطقه کردستان ایران صورت گرفته است.

منتشرشده در سیاسی اقتصادی