حمله مجدد تروریستها به گذرگاه امن غیر نظامیان در غوطه شرقی دمشق و افزایش نگرانی ها نسبت به محاصره شهر عفرین توسط نظامیان ترکیه از مهم ترین تحولات سوریه به شمار می آید.

منتشرشده در تروریسم