مهم‌ترین عامل شکست‌های پی‌درپی تروریست‌ها، فروپاشی درونی این پروژه است.

منتشرشده در تروریسم