دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در ایران آغاز شد.

منتشرشده در تروریسم

در خصوص جانباز شیمیایی هیچ‌کس نمی‌تواند برای یک‌لحظه، یک‌دم و یا بازدمی بجای وی انجام دهد.تمام این فشار و سختی را باید خود تحمل کرده و به زندگی ادامه دهد.

منتشرشده در تروریسم