سه شنبه, 25 تیر 1398 ساعت 12:16

افشای جاسوسی بحرین از ایران

بحرین، هشام البلوشی را برای تصویربرداری از مقرهای نظامی مهم در تهران، به ایران اعزام کرد

منتشرشده در سیاسی اقتصادی

آمریکا پیشرفته‌ترین امکانات اطلاعات تصاویر و اطلاعات علائم را در اختیار دارد و در این راستا از هواپیماهای بسیار مدرن و بدون خلبان استفاده می‌کند و بعضاً خیلی از اطلاعاتی که دست تروریست‌های تولیدی آن‌ها در سوریه، عراق و یا یمن قرار می‌گیرد از همین نوع جاسوسی‌ها است.

منتشرشده در تروریسم

بهترین نتایج، لزوما از طریق فعالیت های غیر قانونی یا غیر اخلاقی به دست نمی آید،بلکه بهترین روش مؤثر در جاسوسی صنعتی ، بهره برداری خلاق از اطلاعات است که از طریق تحلیل های دقیق به دست می آید.

منتشرشده در تروریسم

دکتر کلاین با افرادی ملاقات کرده است که بیش از ده سال در لیست مخفی دریافت کنندگان پول سازمان سیا قرار داشتند.این نویسنده تحلیل و برآوردهای اطلاعاتی راهبردی در دوره های مختلف رؤسای جمهوری آمریکا از زمان فرانکلین روزولت را ارائه نموده است.

منتشرشده در تروریسم

قصد داریم ضمن افشای ماهیت یکی از رابطین منافقین،یکی از سایت هایی که منبع جاسوس خبرنگارهای ایشان است را نمایان کنیم.

منتشرشده در منافقین