نطق بیانیه اعتراضی حمایت شبکه‌های تلویزیونی غربی از تروریسم در اجلاس شورای حقوق بشر

منتشرشده در سیاسی اقتصادی
چهارشنبه, 10 تیر 1394 ساعت 09:07

سایبر تروریسم و ابعاد تهدید امنیت ملی

تهاجمات تروریستی و تخریبی در هر سطح و قالبی زمینه‌ساز ظهور توانمندی‌های کشور هدف در دفاع و مقابله با منشأ تهدید است.

منتشرشده در تروریسم