ساخت بمب شیمایی گروه های تروریستی با کمک کلاه سفید های بلژیکی

منتشرشده در تروریسم

مداخله نظامی احتمالی ترکیه در شمال سوریه علیه شبه‌نظامیان کُرد

منتشرشده در تروریسم

برای چندمین مرتبه انبارهایی حاوی مهمات ساخت کشورهای عضو ناتو توسط نمایندگان مرکز آشتی روسیه و ارتش سوریه در مناطق آزاد شده از تصرف تروریست ها در استان حمص، کشف شد.

منتشرشده در تروریسم

گروههای تروریستی «جبهه النصره» و «جبهه تحریر سوریا» از چهارده روز پیش در غرب حلب و ریف ادلب سوریه با هم درگیر هستند و در جریان این درگیریها شمار زیادی از تروریستهای دو گروه کشته شده‌اند.

منتشرشده در تروریسم