معاون برون‌مرزى صدا‌وسیما در اجلاس پیمان شانگ‌های گفت: آنچه در عصر امروز شاهد آنیم اطلاع‌رسانی درست و حقیقی نیست بلکه پروپاگاندای رسانه‌ای برای تحریف افکار عمومی جهان است.

منتشرشده در تروریسم