جدایی طلبی به نوعی فرقه گرایی است که تلاش دارد عده ای را با تحریک و تشویق گرد هم آورده و به بهانه آزادی و خروج از سلطه بیگانگان بر آنها تسلط یابند.