مهمترین عاملی که منجر به درگیری های درون تشکیلاتی گروهک های تروریستی شده است، برهم ریختگی تشکیلات منافقین پس از جداشدن تعداد زیادی از عناصر ایشان در آلبانی است.

منتشرشده در تروریسم

جدایی طلبی به نوعی فرقه گرایی است که تلاش دارد عده ای را با تحریک و تشویق گرد هم آورده و به بهانه آزادی و خروج از سلطه بیگانگان بر آنها تسلط یابند.