منافقین

پیشینه سیاه وطن فروشان خائن+فیلم

گوشه‌ای از خیانت‌های منافقین در دفاع مقدس

تروریسم پروری دیرینه منافقین

گروهک منافقین چگونه افراد را برای انجام عملیات تروریستی در ایران آموزش می داد؟

جاسوسان رژیم بعث

منافقین در طول جنگ اطلاعات بسیاری از نیروها و پایگا‌ه‌های نظامی ایران در اختیار ارتش صدام قرار می‌دادند

مزدوران تمام عیار صدام

منافقین با دستگاه‌های جاسوسی عراق در بازجویی و شکنجه اسرای ایرانی همکاری داشته اند

واقعیت کثیف فرقه منافقین+فیلم

پسرم را آوردند تا به من فحاشی کند!!!

رذالت و شقاوت ذات پلید منافقین+فیلم

ماجرای شهیدی که منافقین در عملیات مهندسی با اتو شکنجه اش کردند

تجمع اعتراضی بریدگان فرقه رجوی

تعدادی از جداشدگان از گروهک تروریستی منافقین در اعتراض به رفتار غیرانسانی دولت آلبانی در مقابل سفارت این کشور در فرانسه تجمع کردند

غروب جاویدان منافقین+فیلم

رژه منافقین از مهران تا تهران

جایگاه نخست منافقین در کشتار ملت ایران+فیلم

منافقین بسیار ملعون تر  وجانی تر از صدام هستند

اعتراف صریح سرکرده منافقین+فیلم

سند اعتراف رسمی رجوی به بمبگذاری حزب جمهوری اسلامی از دید دوربین‌های مخفی رژیم صدام منتشر شد