کتابشناسی منابع امنیتی آمریکا
سازوکار دستگاه جاسوسی آمریکا و جمع آوری اخبار در جهان

جمع آوری، تحلیل و ارائه اطلاعات خارجی، نیاز به یک نظام اطلاعاتی دولتی متشکل از چندین ارگان و در سطوح مختلف دارد.

به گزارش موسسه راهبری دیده بان، سیاست خارجی – از جمله سیاست اقتصادی و سیاست امنیت ملی- برنامه ریزی، تصمیم سازی و اجرای سیاست ها، نیاز به اطلاعات خارجی دارد که باید در سطح وسیع جمع آوری و بعد از پالایش ، تجزیه و تحلیل شود و برای اجرا هماهنگ گردد.

جمع آوری، تحلیل و ارائه این اطلاعات ، نیاز به یک نظام اطلاعاتی دولتی متشکل از چندین ارگان و در سطوح مختلف دارد.

کتاب سازمان سیا و نظام اطلاعاتی ایالات متحده، توسط اسکات برکینریچ، یکی از اعضای سابق سیا نوشته شده که پیچیدگی های آن نظام را تشریح می نماید و به ویژه به ساختار و عملکرد شورای امنیت ملی (که در مرکز این نظام قرار دارد ) و سازمان سیا ( که به عنوان یک ابزار اصلی برای شورای امنیت ملی است و در جمع آوری اطلاعات بازوی شورا تلقی می شود ) می پردازد. 

کتاب شامل سه بخش است- قسمت اول شش فصل دارد و در آن تاریخچه و ساختار دستگاه اطلاعاتی آمریکا تشریح شده است.بخش دوم شامل 9 فصل است که در خصوص جمع آوری آشکار و پنهان اطلاعات ، فن آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات ، ضد جاسوسی، عملیات پنهان و عملیات شبه نظامی مطالبی را ذکر کرده است.بخش سوم کتاب شامل چهار فصل است و به موضوعاتی چون اطلاعات تحت قوانین بین‌الملل، اصول و استاندارد های رفتاری و آینده نظام اطلاعاتی پرداخته است.

 

301481 347

 

در فصل اول کتاب اشاره ای شده است به داستانی در خصوص تاریخ بشر از مواردی که رهبران مذهبی و غیر مذهبی در جمع اوری اطلاعات از دشمن بالقوه تلاش می کردند.

 

در کتاب عنوان می شود که در تورات آمده است (حضرت) موسی دوازده نفر از افرادش را به سرزمین کنعان فرستاد تا ببینند این سرزمین چگونه است.آیا مردمی که در آنجا زندگی می کنند قوی هستند؟ تعدادشان چقدر است؟ آیا کنعان سرزمین راحت یا سختی برای زندگی است؟آیا شهرهای آن از نظر برج و بارو و دفاع مستحکم است یا ضعیف ؟

 

البته اطلاعاتی که این دوازده نفر آوردند مبنی بر این بود که کنعان سرزمین غنی است و قابل تصرف نمی باشد.اما (حضرت ) موسی بر اساس وحی آسمانی به کنعان حمله کرد و آنجا را تصرف نمود.این دوازده نفر نیز تنبیه شدند و تبعید گردیدند.

 

نویسنده کتاب در خصوص اسلام و پشتوانه های قدرت آن در جهان چنین می نویسد:(حضرت)محمد (ص) نیز زمانی که از مکه به مدینه مهاجرت نمود، تعدادی را در مکه باقی گذاشت که وی را از نقشه دشمنان آگاه نمایند.وی همچنین دستور داد به دور مدینه خندق حفر نمایند.اگر اطلاعات حضرت محمد (ص) از دشمنانش دقیق نبود و اگر دشمنان ایشان به اندازه کافی اطلاعات درست از موقعیت وی داشتند، شاید اسلام هرگز به یک نیروی عظیم در جهان تبدیل نمی گشت.نویسنده در ادامه این فصل نمونه های متعددی از نقش اطلاعات در دوره اخیر آورده است.

 




انتهای متن/

یکشنبه, 19 مهر 1394 ساعت 15:06

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید